Anton Augustín Baník

Anton Augustín Baník

26. 2. 1900
Valaská
—  29. 12. 1978
Martin
Pseudonym:
A. C. Markov, BAA
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra
R. 1909 – 17 študoval na klasickom gymnáziu vo Vacove, 1917 – 19 na polytechnike v Budapešti, 1920 – 23 na technike v Brne, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1928 pracoval v knižnici Krajinského úradu v Bratislave, od r. 1930 v denníku Slovak, r. 1932 – 38 bibliotekár, archivár a redaktor v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, r. 1938 – 71 bibliotekár a archivár v Matici slov. v Martine. Spočiatku sa venoval… Čítať ďalej