Anton Baláž photo 2

Anton Baláž

20. 9. 1943
Lehota pod Vtáčnikom
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Ocenenia

Cena Miroslava Ivanova 2022 za trvalý prínos do českej a slovenskej literatúry faktu

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017 za dielo Povedz slovo čisté

Prémia Ceny Literárneho fondu za rok 2012 za prózu Prehovor, Ezechiel

Cena KNS (Klubu nezávislých spisovateľov) za rok 2012 za román Prehovor Ezechiel

Prémia Ceny Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za dielo Transporty nádeje

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2008)

Cena Vydavateľsva Slovenský spisovateľ za rok 2004 za román Nežná volavka

Cena Zväzu slovenských spisovateľov za román Tu musíš žiť (1983)

Prémie Slovenského literárneho fondu za romány Sen pivníc, Tiene minulosti, Skleníková Venuša a Hriešna Vydrica

Ceny a prémie na domácich i zahraničných festivaloch rozhlasových hier (hry Žiť bez Adama, V hlbokom snehu vašej pamäti, Trhlina)