Anton Baláž photo 2

Anton Baláž

20. 9. 1943
Lehota pod Vtáčnikom
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

KÄFER, István: Namiesto životopisu riadená spoveď (recenzia Anton Baláž: Dar a bremeno dvojitej identity. Rozhovory s Tiborom Žilkom). In: Romboid, roč. LVII, 2022, č. 7, s. 88 – 91.

ŠPAČEK, Jozef: Keď je bremeno darom (A. Baláž: Dar a bremeno dvojitej idetity. Rozhovory s Tiborom Žilkom). Recenzia. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 2, s. 169 – 173.

BÁTOROVÁ, Mária: Dar a bremeno dvojitej identity. Rozhovory s Tiborom Žilkom (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 124 – 126.

ŽILKA,Tibor, BALÁŽ, Anton: Dar a bremeno dvojitej identity. Rozhovor. In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 2, s. 18 – 44.

ADAMICKÁ, Monika: Dva (alebo tri?) slovenské osudy. Anton Baláž: "Dva slvoenské osudy: Špitzer – Mach". In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 104 – 107.

LAVRÍK, Silvester: Číta Antona Baláža (A. Baláž: Dva slovenské osusdy: Špitzer – Mach). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 100 – 103.

RODAN, Martin: Číta Antona Baláža (A. Baláž: Dva slovenské osudy: Špitzer – Mach). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 97 – 99.

ADAMICKÁ, Monika: Biblické motívy v Balážovej tvorbe s tematikou židovstva. In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 2, s. 28 – 36.

KAMENEC, Ivan: Z druhej ruky o umelecko-literárnom spracovaní citlivej témy (Monika Adamická: Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža). Recenzia. In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 84 – 88.

ŠPAČEK, Jozef: Pozoruhodná dokumentárna próza (Anton Baláž: Dva slovenské osudy Špitzer – Mach). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 13.

JAŠKO, Ľubomír: O ľudáckom ministrovi a židovskom partizánovi (Anton Baláž: Dva slovenské osudy, Šppitzer – Mach). In: Sme,  roč. 28, 3. 1. 2020, č. 2, príl. Magazín o knihách, s. VII.

KAMENEC, Ivan: Kruté časy – paradoxné osudy (Anton Baláž: Dva slovenské osusdy. Špitzer – Mach). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 77 – 81.

ŽILKA, Tibor: Dva protichodné ľudské osudy (Nad knihou Antona Baláža Dva slovenské osudy. Špitzer – Mach). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 20 – 29.

Autor neuved.: ANTON BALÁŽ (nar. 1943, Lehota pod Vtáčnikom) je prozaik, scenárista a publicista. Vyštudoval žurnalistiku... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 81.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Anton Baláž / Povedz slovo čisté). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 112.

MAŤOVČÍK, Augustín: "Ad vocem" Štefan Krčméry (Ešte jeden návrat k osudom biografickej knihy Slovo čisté). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 16.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: Päť slovenských románov o slobode. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 33 – 42.

ČERTÍK, Jozef: Protireč(n)enie. Odpoveď na článok: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike  (A. Baláž: Povedz slovo čisté). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 140 – 143.

ŠAH: Pripomíname si (Anton Baláž – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 155 – 156.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Sedemdesiatnici: Rutina a skúsenosť). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93, 98.

TATÁR, Jozef: (Ne)pripravený na čisté slovo. Konfrontácie na knihu Anton Baláž: Povedz slovo čisté. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 36 – 29.

HYKISCH, Anton: Pozoruhodný nový román o päťdesiatych rokoch (Hykisch o Balážovej knihe Povedz slovo čisté). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 2018, č. 7 – 8, s. 13.

LIC: Anton Baláž: Povedz slovo čisté. (27. 7. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/436412-anton-balaz-povedz-slovo-ciste/

BÁTOROVÁ, Mária: Anton Baláž: Povedz slovo čisté. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 110 – 113.

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Anton Baláž: Portréty prežitia. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 148 – 149.

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Anton Baláž: Vyniesť na svetlo príbehy dlhej noci. Rozhovory s Rudolfom Dobiášom. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 147 – 148.

WINKLER, Tomáš: Jozef Markuš: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 135 – 137.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

SVETOŇ, Ľuboš: Keď v roku 2000 vyšla poprednému slovenskému prozaikovi Antonovi Balážovi... (Anton Baláž: Portréty prežitia). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 15.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Kniha Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci vznikla v autorskom tandeme... In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 14.

MATEJOV, Radoslav – BALÁŽ, Anton: Odvrátená tvár dejín (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 14 – 15.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách. Anton Baláž: Portréty prežitia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 115 – 116.

KAMENEC, Ivan: Medzi umeleckou licenciou a historiografickou rekonštrukciou. Anton Baláž: Portréty prežitia. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 77 – 79.

(kz): Román života. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 1.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne
zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

APFEL, Viliam: Prvý nádych svitania. Anton Baláž: Len jedna jar. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č.19 – 20, s. 13.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

-rm-: Spomienky na tmu (prezentácia titulu Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 2.

TURČAN, Ľudovít: Anton Baláž: Príbeh Jána Lajčiaka. Prehovor Ezechiel. (Recenzia). In: Sociológia, roč, 47, 2015, č. 2, s. 218 – 222.

PASSIA, Radoslav: Od zlatých šesťdesiatych po búrlivé deväťdesiate (nad novými knihami prozaikov staršej generácie). (Anton Baláž Len jedna jar). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 64 – 68.

HOCHEL, Igor: O jari plnej  nádejí. Anton Baláž: Len jedna jar. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 1, s. 68 – 70.

ČÚZY, Ladislav: Anton Baláž: Len jedna jar. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 125 – 128.

SVETOŇ, Ľuboš: Anton Baláž: Len jedna jar (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 16. 10. 2013, č. 21, s. 4.

-mat-: Symbol (Anton Baláž: Len jedna jar). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 3.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 31.

BELÁK, Ľubo: Návrat do prítomnosti. Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 14.

ŠAH: Pripomíname si (Anton Baláž – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 158 – 159.

BEŇO, Ján: Čo bolo i čo mohlo byť. Anton Baláž: Len jedna jar. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 4, s. 39 – 40.

ZAJDEN, Michal: Román o tragickom evanjelickom kňazovi. Anton Baláž: Prehovor Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 35 – 37.

HOCHEL, Igor: Osud slovenského vzdelanca. Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 36 – 37.

ČERTÍK, Jozef: Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 272 – 275.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXX.

PETRÍK, Vladimír: K historickým epicentrám (Anton Baláž: Transporty nádeje. Slovenskí Židia na ceste do novej vlasti). In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 10.

PASSIA, Radoslav – BALÁŽ, Anton: Tri otázky o knihe Antona Baláža Transporty nádeje. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 102.

JUSTUS, Richard: Sedem viet o siedmich knihách (Anton Baláž: Hriešna Vydrica). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 102 – 103.

PETRÍK, Vladimír: Román o prevýchove prostitútok (Anton Baláž: Tábor padlých žien). In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita – BALÁŽ, Anton: Hrebendovstvo dnešku už nesvedčí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 5. 11. 2008, č. 23, s. 16.

ČOMAJ, Ján: Anton Baláž: Hriešna Vydrica. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 111 – 112.

BENDÁRIKOVÁ, Antonia: Anton Baláž: Hriešna Vydrica. In: Knižná revue, roč. XVII, 7. 11. 2007, č. 23, s. 1.

DOBIÁŠ, Rudolf – BALÁŽ, Anton: Rozhľadenie na ceste ku kultúrnosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 6. 6. 2007, č. 12, Spravodajca 1/2007, s. VI.

SVETOŇ, Ľuboš: Koho volá, koho nie, komu viera, komu droga rajsky znie. Anton Baláž: Nežná volavka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 115 – 117.

BÁTOROVÁ, Mária (v Literárnom týždenníku 1š-14/2005): Cena Vydavateľstva Slovenský spisovateľ za rok 2004. Anton Baláž: Nežná volavka. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. IV.

BÁTOROVÁ, M.: Rapsódia o milosrdenstve. In: Literárny (dvoj)týždenník . – Roč. XVIII, č. 13 – 14 (2005), s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Anton Baláž: Bohovia ročných období a iné zošrotované prózy (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 116 – 117.

VRBICKÁ, Eva – BALÁŽ, Anton: Reálny život zrýchľuje naše sny občas veľmi kruto. Hovoríme s prozaikom, scenáristom a rozhlasovým dramatikom Antonom Balážom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 52 – 57.

VÁLEK, Igor: Po česky a po slovensky. Anton Baláž, Vladimír Petrík: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 269 ˜– 270.

JURČO, Ján: Vrcholky, planiny aj úžľabiny (slovenská rozhlasová hra na prahu tisícročia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 148 – 155.

FARKAŠOVÁ, Etela: Anton Baláž: Nežná volavka (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 22. 24. 2004, č. 26, s. 1.

PETRÍK, Vladimír: Anton Baláž: Bohovia ročných období. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 6. 8.  2003, č. 16 – 17, s. 1.

BÍZIKOVÁ, Margita – BALÁŽ, Anton: Anton Baláž: Bohovia ročných období (rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 4.

ŠAH: Anton Baláž – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 157.

BŽOCH, Jozef: Návrat jednej zošrotovanej knihy. In: SME, 17. 7. 2003, s. 26.

BŽOCH, Jozef: Lovenie v slovenskej histórii. In: SME, 12. 7. 2001, s. 8.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava – Martin 2001.

FARKAŠOVÁ, Etela: Anton Baláž: Krajina zabudnutia. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 1.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

NAGY, Dado – BALÁŽ, Anton: Literatúra občianskeho nepokoja (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 14. 10. 1998, č. 21, s. 12.

FARKAŠOVÁ, Etela: Anton Baláž: Penelopin návrat. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 27. 5. 1998, č. 11, s. 1.

PROKEŠOVÁ, Viera – BALÁŽ, Anton: Po úspešnej próze... (Rozhovor + ukážka z knihy) Anton Baláž: Penelopin návrat. In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 4.

BORČIN, Emil – BALÁŽ, Anton: Ak odhliadneme od novely... (Rozhovor + ukážka z Kroniky šťastných zajtrajškov). In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 6.

SULÍK, Ivan: Podľa lacného receptu (Anton Baláž: Kým žiješ, miluj). In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 5.

ANDRUŠKA, Peter: Produktívny realizmus Balážovej prózy. Anton Baláž: Kým žiješ, miluj. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 157 – 159.

HALVONÍK, Alexander – BALÁŽ, Anton: Anton Baláž (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 23. 8. 1995, č. 17, s. 4.

KUSÝ, I.: Tragické grotesky. Nová kniha Antona Baláža Hijó, kone Stalinove. In: Koridor, 20. novembra 1992.

(bt) Chirurgický dekameron. In: Hlas ľudu, 4. 5. 1989, roč. 35, č. 104, s. 4.

LIBA, P.: Sugescia rezu. In: Nové slovo, č. 23,  8. 6. 1989.

ŠVENKOVÁ, V.: Baláž, A.: Kreslo pre dvoch. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 6, s. 129 – 131.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Nič nepredstierať, ani nezastierať. In: Nedeľná Pravda, 29. 5. 1987.

ROTHMAYEROVÁ, G.: Túžiš tužiť. In: Smena, 37, 12. 5. 1984, č. 111, s. 6.

ČÚZY, L. : Baláž, A.: Tu musíš žiť. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 9, s. 130 – 132.

OBUCH, C.: Záslužný čin. In: Roľnícke noviny, 39, 12. 1. 1984, č. 10, s. 4.

SULÍK, I.: „Prísna literatúra“. In: Romboid, 19, 1984, č. 3, s. 83 – 85.

ŠTEVČEK, J.: Odpoveď na otázku súčasnosti. In: Pravda, 65, 5. 1. 1984, č. 4, s. 5.

BŽOCH, J.: Tu musíš žiť. S knihou na sobotu. In: Ľud, 36, 3. 12. 1983, č. 2855, s. 4.

OKÁLI, D.: Odkrývanie súčasnosti. In: Nové slovo, 25, 1983, č. 49.

PETRÍK, V.: Aký si, dnešný robotník? Zamýšľame sa nad novým románom Antona Baláža. In: Práca, 38, 9. 12. 1983, č. 291, s. 6.

MAŤUGA, V.: Ďalšie románové memento. Nad novým dielom spisovateľa Antona Baláža. In: Večerník, 28, 21. 11. 1983, č. 229, s. 5.

MARČOK, V.: Román, ktorý si treba prečítať pozorne. Nad Skleníkovou Venušou Antona Baláža. In: Nové slovo, 23, 1981, č. 33, s. 16.

TUŽINSKÝ, J.: Zápas o čistotu. Tretí román Antona Baláža. In: Večerník, 26, 19. 2. 1981, č. 35, s. 5.

OKÁLI, D.: Skleníková Venuša. In: Pravda, 62, 14. 4. 1981, č. 38, s. 5.

PETRÍK, V.: Súčasnosť ako problém. Ekonómia ekológia v románe Antona Baláža. In: Práca, 36, 9. 4. 1981, č. 84, s. 6.

ŽILKA, T.: Skleníková Venuša. In: Slovenské pohľady, 37, 1981, č. 7, s. 118 – 121.

SULÍK, I.: Sonda do spoločenského vedomia. In: Romboid, 4/1981, s. 75 – 78.

ZAJAC, P.: Baláž, A.: Tiene minulosti. In: Romboid 10/1978, s. 84 – 87.

ŠTEVČEK, P.: Baláž, A.: Tiene minulosti. In: Slovenské pohľady, 10/1978, s. 131 – 134.

NIŽNÁNSKYy, J.: Svedectvá zápasov o dnešok. In: Nové knihy.

(bt) Román z povojnového obdobia. In: Hlas ľudu, 4. 3. 1978.

-mg- Tiene minulosti. In: Československý vojak, 4, 1978, s. 2.

PETRÍK, V.: Február v literatúre. O próze Antona Baláža Tiene minulosti. In: Nové slovo, 20, 1978, č. 40, s. 15.

PLINTOVIČ, I.: Trvalý vplyv na tému prózy. Pozoruhodný debut A. Baláža Sen pivníc. In: Pravda, 50, 2. 6. 1977, č. 128, s. 5.

SULÍK, I.: Starostlivo koncipovaní sonda. In: Večerník, 16. 2. 1977.

(mr) Hold ľudu slovenských dedín. In: Sloboda, č. 15/1977.  

OBUCH, C.: Minulosťou k dnešku. In: Roľnícke noviny, 11. 2. 1977.

OBERT, V.: Pokus o konfrontáciu. In: Nové knihy, 8/1977.

KUSÝ, I.: Mladý prozaik o Povstaní. In: Nové slovo, č. 14/1977.

Súčasnosť v Balážovi. In: Nové knihy, č. 16, s. 1.

KUSÝ, I.: Aký dekameron? In: Romboid.