Anton Pižurný

17. 3. 1961
Želiezovce
Absolvoval nadstavbové štúdium knihovníctva v Bratislave, v súčasnosti žije v slobodnom povolaní v Banskej Štiavnici. Knižne debutoval básnickou zbierkou Majte ma radi (1993). Ďalšie zbierky: Pandorina pixľa (1994), Nepokojný ostrov (1995), Psia koža (1996), Vtáčie mlieko (1997), Dobové tance (1998), Mesto z kameňa (1999), Genotaf (2000), ETC– (2001), Flažolety (2004) a i. Próza: Nebo Peklo Raj (2000), zbierka poviedok Biela skrinka (2003). Autor textov albumov Havaj (1997),… Čítať ďalej