Anton Popovič

27. 7. 1933
Prešov
—  24. 6. 1984
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
R. 1943 – 51 študoval na gymnáziu, v r. 1951 – 54 na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1954 – 56 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1955 – 56 bol asistentom na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1956 – 60 vedecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Brne, r. 1960 – 64 Čs.-sovietskeho inštitútu SAV a r. 1964 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV v Bratislave, v r. 1973 – 76 vedúci Kabinetu literárnej komunikácie, r. 1976 – 81 Katedry slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, r. 1975 – 76 hosťujúci prof.… Čítať ďalej