Anton Rákay

15. 5. 1925
Vrbové
—  27. 7. 2013
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Osemdesiatnici: Žiť neznamená múdrieť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 96.

NAŠČÁK, Peter: Človek pred dilemou (Anton Rákay: Ešte sa stretneme). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXI.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V – VI.

ČELKOVÁ, Lýdia: Nepokojný svet. Anton Rákay: Hranice zla (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 5.

LAURINCOVÁ, Iveta: Príjemný začiatok (Anton Rákay: Dlhá cesta). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 5.

ŠIKULA, Bystrík: Zaujatý za a proti. Anton Rákay: Dlhá cesta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 115 – 119.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: O zodpovednosti v nás a mimo nás (Anton Rákay: Polčas rozpadu). In: Knižná revue, roč. XIII, 8. 1. 2003, č. 1, s. 5.

GAJDOŠ, Martin: Rozhodni a nesúď? Anton Rákay: Ženská záležitosť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 261 – 263.

SVETOŇ, Ľuboš: Príliš veľká zanietenosť (Anton Rákay: Ženská záležitosť. In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Román o etických aspektoch transplantácie (Anton Rákay: A žiť budeš ďalej). In: Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 5.

ŠAH: Pripomíname si (Anton Rákay). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 5, s. 158.

Autor neuved.: Anton Rákay sa narodil vo Vrbovom... (o ňom + ukážka z tvorby A. Rákay: Podaj ruku smrti). In: Knižná revue, roč. VIII, 15. 4. 1998, č. 8, s. 4.

TIMURA, Viktor: Príliš veľa politiky (Anton Rákay: Tiché biele steny). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.