Antonín Klas photo 1

Antonín Klas

4. 9. 1927
Bratislava
—  8. 7. 2014
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Prof. Ing. Antonín KLAS, PhD., významný vedec, ekonóm a vysokoškolský profesor sa narodil 4. 9. 1927 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Nórsku (1964), USA (1975), Japonsku (1978). Bol prorektorom pre vedu a výskum na Ekonomickej univerzite (1960 – 64) a riaditeľom Výskumného ústavu národohospodárskeho pri Ekonomickej univerzite (1960 – 67). Vybudoval a riadil Výskumné výpočtového stredisko Program OSN, pre rozvoj v Bratislave (1967 – 90). V rokoch 1991 – 2012 pracoval ako vedúci výskumný pracovník v Ekonomickom ústave SAV, kde bol vedúcim aj riešiteľom niekoľkých slovenských a medzinárodných výskumných projektov. Vysokoškolský profesor, školiteľ vedeckých doktorandov, člen viacerých slovenských aj medzinárodných vedeckých organizácií (Medzinárodný štatistický inštitút v Haagu, Medzinárodná asociácia pre automatizované spracovanie dát – zakladateľ a viceprezident, Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti – predseda; koordinátor medzinárodného výskumného programu EHK "Statistical computing"). Autor mnohých odborných publikácií z oblasti ekonomického a inovačného rozvoja, ako aj mnohých časopiseckých článkov a prednášok z týchto oblastí. Za knihu Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku dostal ocenenie Slovenského literárneho fondu. Držiteľ ďalších ocenení: Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu a Rad práce, Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Zlatá medaila EÚ za spoluprácu, Dve strieborné medaily za vedeckú výchovu vedeckých pracovníkov, Medaila primátora hlavného mesta Bratislavy za spoluprácu na vývoji informačných systémov pre mesto, Štátne občianstvo USA za spoluprácu s americkými výskumnými inštitúciami. Zomrel vo veku nedožitých 87 rokov v Bratislave.