Arnošt Deák

13. 1. 1922
Veľké Brestovany
Pseudonym:
Ernest Deák
Absolvoval obchodnú akadémiu a potom Vysokú školu obchodnú v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako úradník Robotníckej sociálnej poisťovne, od r. 1952 úradnik na zdravotníckych pracoviskách, 1962 – 73 odborný referent Slov. plánovacej komisie, od 1973 podnikový právnik v Strojstave v Bratislave. Prvé básne a krátke prózy uverejňoval v časopisoch Nový Svet, Slov. pravda a i. Autor románu Koniec Kida… Čítať ďalej