Árpád Tőzsér photo 1
Foto © Lucia Gardin

Árpád Tőzsér

6. 10. 1935
Petrovce
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, poézia, próza, publicistika
Árpád TŐZSÉR v r. 1951 – 54 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Komárne, 1956 – 60 maďarčinu a slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1960 – 65 redaktor časopisu A Hét, 1965 – 71 redaktor Irodalmi Szemle, 1971 – 76 učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1976 – 91 redaktor vo vydavateľstve Madách, od 1991 doteraz vysokoškolský učiteľ na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave, súčasne 1992 – 96 šéfredaktor Irodalmi Szemle. Prvý raz sa knižne predstavil v antológii Fiatal… Čítať ďalej