Árpád Tőzsér photo 1

Árpád Tőzsér

6. 10. 1935
Petrovce
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, poézia, próza, publicistika

Diela - Próza

Počet nájdených kníh: 1
2016,
 Maďarský jazyk

Sokszínu városaink