Foto © Peter Procházka

Augustín Dobrovodský

3. 9. 1947
Bratislava
—  25. 1. 1999
Bratislava
Žáner:
poézia, iné
Augustín DOBROVODSKÝ po maturite na strednej škole elektrotechnickej študoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoju kvalifikáciu uplatnil iba externe pri terénnych sociologických a folkloristických výskumoch pre SAV a i. inštitúcie, neskôr prešiel viacerými zamestnaniami, bol dlhoročným kuričom v bratislavských kotolniach. Do r. 1989 publikoval poéziu len príležitostne – pre priateľov a v samizdate. Po revolúcii časť z nej vyšla v slov. i českých literárnych časopisoch a zborníkoch (Fragment K, Kultúrny život, Literární noviny, Revolver… Čítať ďalej