Augustín Maťovčík

19. 8. 1937
Breza
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, iné

Výberová bibliografia

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (J. Pašteka, M. Kováč Adamov, A. Maťovčík / Slovenské ľudové betlehemské hry). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 98.

ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Pašeéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík: Slovenské ľudové betlehemské hry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 105 – 107.

KOVÁČ, Mišo A.: Kniha o zápase s drsnými podmienkami (Augustín Maťovčík a kol.: Breza). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 13.

DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – Šimková, Ľudmila – Balková, Iveta: Augustín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 482 – 484.

Redakcia: V zložitých časoch normalizácie. K osemdesiatinám Augustína Maťovčíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX., 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 7.

ŠAH: Augustín Maťovčík – 80 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 315.

KOVÁČ, Mišo A.:  Ľudovít Štúr v biografickom prehľade kalendária. Augustín Maťovčík: Ľudovít Štúr. Kalendárium života a diela 1815 – 1856. (Recenzia). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 41.

KOVÁČ, Mišo A.: Augustín Maťovčík: Ľudovít Štúr: Kalendárium života a diela 1815 – 1856. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 136 – 137.

KALNÝ, Slavo: Augustín Maťovčík: Biografický slovník dejateľov Oravy. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

FARKAŠOVÁ, Etela: Dlho očakávané slovníkové dielo. Lexikón slovenských žien (zodpovedný redaktor Augustín Maťovčík). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 4.

ŠAH: Augustín Maťovčík – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 314.

CABADAJ, Peter: Pútavé čítanie. Biografickéš túdie, zv. 27. Zost. Augustín Maťovčík. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 107 – 108.

SULÍK, Ivan: Dráma bez poškvrny (Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský – životná dráma). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 5.

PARENIČKA, Pavol: O dráme života. Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský (Živtoná dráma). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 151 – 153.

HABOVŠTIAK, Anton: Maťovčík.: Pozoruhodná autobiografická práca: Karol Kőrper-Zrínsky: Môj život. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 142 – 143.