Barbara Pribylincová

29. 2. 1972
Bratislava
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

FERKO, Miloš: Rafinovaná naivita (Barbara Pribylincová: A boh stvoril muža...). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 5.

MICHALÍK, Peter: Hebká, farebná a ľahká (Barbara Pribylincová: Románik). In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 5.

VLNKA, Jaro – PRIBYLINCOVÁ, Barbara: Hľadanie pravdy s nohami v mäkkom piesku na brehu nekonečného oceána (Rozhovor s prozaičkou Barbarou Pribylincovou). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 12.

BARANOVÁ, Barbora: Beh po dráhe ideálov (Barbara Pribylincová: Pri vode). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 3. 2002, č. 5, s. 5.

BARANOVÁ, Barbora: Naozaj len debut, alebo rodí sa majsterka? (Barbara Pribylincová: Na brehu oceána). In: Knižná revue, roč. X, 13. 9. 2000, č. 19, s. 10.

 

DANKO, Marek: Barbara B. Pribylincová: Moja prvá láska... Na truhle vyryté. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 129 – 130.