Beáta Vargová Kuracinová

10. 5. 1948
Trnava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Vargová

Životopis autora

Beáta VARGOVÁ r. 1966 maturovala na gymnáziu v Trnave, 1966 – 70 študovala na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. R. 1970 – 72 učiteľka na základnej škole v Abraháme, od 1972 v Brestovanoch. Publikovať začala v literárnej prílohe Nového slova, jej verše vyšli v zborníkoch Dychtivo spolu (1974) a Sonety ročných období (1977). Knižne debutovala zbierkou Pohladenie (1975), na ktorú nadviazala zbierkou Náručie (1978). Roku 2008 vydala básnickú zbierku Starší o pár slov. Spoluautorsky (limeriky v trnavčine "Trnavlyky") sa s Jankou Blaškovou podieľala na knižke Pot tú našú vežu (2012). V roku 2014 vydala CD nosič s autorskými piesňami, vlastným doprovodom na gitaru a spevom pod názvom Kde nájdem to nebo. Pre deti napísala Lienka Snehulienka (2015). V roku 2018 vydala bedeker pre deti s názvom Oci, mami, poďte s nami v pátraní za záhadami. Venuje sa i hudbe. V roku 2014 vydala CD nosič s autorskými piesňami, vlastným sprievodom hrou na gitare a spevom Kde nájdem to nebo.