Benjamín Tinák photo 1

Benjamín Tinák

17. 10. 1930
Maňa
—  17. 2. 2008
Ružomberok
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

-red-: Literárne ozveny. Cena pre Ľubomíra Feldeka. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, č. 7 – 8, s. 14.

MIŠÁK, Peter: Ružomberčan z Mane (Spomienka / výročie). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, č. 7 – 8, s. 14.

REZNÍK, Jaroslav: Na konci je báseň. Za Benjamínom Tinákom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 147– 148.

ŠAH: Benjamín Tinák – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 157.

ŠABÍK, Vincent: Hic Fuit – bol tu. Benjamín Tinák: Putovanie za snom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 118 – 119.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Rozum a cit na psychiatrii života (Benjamín Tinák: Bláznove radosti a žiale). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s. 5.

REZNÍK, Jaroslav: Zo sveta troch kontinentov (Benjamín Tinák: Zo sveta). In: Knižná revue, roč. XIII, 3. 9.  2003, č. 18, s. 5.

Autor neuved.: Benjamín Tinák: Zo sveta (Novinky z vydavateľstva EPOS). In: Knižná revue, roč. XIII, 8. 1. 2003, č. 1, s. 11.

FARKAŠOVÁ, Etela: Zrelá výpově o zložitostiach sveta (Benjamín Tinák: Nechcel som byť kráľom). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 5.

-mk-: Autorské večery s... In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 152 – 153.

Autor neuved.: O B. Tinákovi + ukážka z knihy Nechcel som byť kráľom. In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 4.

KENDERA, Radislav: Na hostine ducha (Benjamín Tinák: Nechaj žiť, nechaj umrieť). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 11.

ŠIKULA, Bystrík: Ďalší slovenský "bestseller". Benjamín Tinák: Vlci na Žitave. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 147 – 149.

BAGIN, A.: Od starej k vlastnej poetike. In: Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 11, s. 129 – 130.

UHLÁR, V.: O jazyku v románe Benjamína Tináka Žitava. In: Slovenská reč, 1986, č. 1.

VAŠKO, I.: Sondy hľadania. In: Slovenské pohľady, 82, 1966, č. 8, s. 149.