Blanka Poliaková

19. 7. 1936
Banská Bystrica
Pseudonym:
Andrea Kohútová
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Pred zahryznutím do jablka (Blanka Poliaková a Goran Lenčo: Jeseň s kľúčom od raja). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, s. 13.

LENČO, Goran: Poznanie ústiace do večnosti (Blanka Poliaková: Viem, kde sídli láska). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

LENČO, Goran: "Moje srdce pochovajte pod stromami..." (Blanka Poliaková: Tam, kde počuť srdce stromu). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13.

ŠIMULČÍKOVÁ, Blanka – POLIAKOVÁ, Blanka: Dvojhlasné opsedenie – o živote. BLANKA a JANKA pod rozkvitnutou jabloňou. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 26. 4. 2017, č. 15 ˜– 16, s. 9.

TROLIGOVÁ, Zlatica: Jubilantka Blanka Poliaková. In: Knižná revue, roč. XXI, 3. 8. 2011, č. 16 – 17, s. 2.

ŠAH: Blanka Poliaková – 70. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 315.

FARKAŠOVÁ, Etela: Básne o skúsenosti straty (Blanka Poliaková: Skôr ako potemnie slnko). In: Knižná revue, roč. XIII, 29. 10.  2003, č. 22, s. 5.

ŠAH: Blanka Poliaková. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.

-ŠM-: Prečo si "nepokecať" s manželom cez knihu? Namiesto recenzie o knihe Blanky Poliakovej: Nepovedala som nahlas. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 129 – 130.