Blažej Belák

21. 5. 1938
Dolné Motešice
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit.akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Poézia: Blažej Belák: Scherzo amabile. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 13.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

BIlÁ, Mária: Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry (Laureáti Ceny Fra Angelica 2019: Slovesné umenie: Blažej Belák, Pavol Kadlečík a Martin Šenc, Viliam Judák). In: Katolícke noviny, roč. 134, 3. 3. 2019, č. 9, s. 2 a 20 – 21.

VÁLEK, Igor – BELÁK, Blažej: Poznávanie našich dejín zanechá nezmazateľné stopy (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 9.

KLAS, Teofil: Na vlastnej koži (Blažej Belák: Hrnčiarovo pole). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 14.

ŠAH: Blažej Belák – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 153 – 154.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 128.

MARŠÁLEK, Ján: Cena vernosti, cena zrady. Blažej Belák: Hrnčiarovo pole. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 109 – 110.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. X.

ŠAH: Blažej Belák – 70. (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 158.

HANAKOVIČ, Štefan: "Tri oriešky" Blažeja Beláka. (Pohľad na tvorivé roky sedemdesiatnika). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 152 – 156.

ŠAH: Blažej Belák – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 158.

ŠAH: Blažej Belák – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158 – 159.