Blažej Krasnovský

30. 1. 1951
Bunkovce
—  17. 8. 1999
Zlaté Moravce
Pseudonym:
Ľudovít Hvižďanský, Bohuslav Križaj
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, publicistika
Blažej KRASNOVSKÝ v r. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sobranciach, 1969 – 72 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, 1972 – 77 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, 1993 – 96 na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1972 – 96 pracovník Slov. poisťovne v Košiciach, od 1996 sa profesionálne venoval politike, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia. Meditatívne a reflexívne básne uverejňoval od r. 1971 časopisecky, v zborníkoch, rozhlase a v televízii. Autor básnických zbierok Na… Čítať ďalej