Bohumil Haluzický

8. 3. 1879
Bzová (Česko)
—  11. 1. 1957
Bratislava
Študoval na gymnáziách v Uherskom Hradišti a v Brne (r. 1898 maturoval), slovanskú a germánsku filológiu na univerzitách v Prahe, Lipsku a v Heidelbergu. R. 1906 – 08 pôsobil ako stredoškolský prof. v Prahe, 1908 – 10 v Uherskom Brode, 1910 – 17 v Brne, 1917 – 19 školský inšpektor v Uherskom Hradišti, 1919 riaditeľ gymnázia v Ružomberku, 1919 – 26 v Bratislave, súčasne od r. 1920 lektor slovenčiny na Filozofickej fakulte UK, 1926 – 39 redaktor Lidových novín v Brne, od 1939 žil na dôchodku v Uherskom Brode, od r. 1946 v Bratislave. Slovakofil a slovakista… Čítať ďalej