Bohuš Bodacz photo 1

Bohuš Bodacz

1. 3. 1955
Bratislava
—  18. 5. 2020
Pseudonym:
Marek, Hron, Bohumil Machytka
Žáner:
esej, literárna veda, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

HOLKA, Peter: Za Bohušom Bodaczom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 279 – 280.

ŠIKULA, Bystrík: Trieska v oku (Za Bohušom Bodaczom, 3. 3. 1955 – 18. 5. 2020). Zápisník. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 276 – 279.

ŠAH: Pripomíname si (Bohuš Bodacz – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 160.

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

HOLKA, Peter: Bohuš Bodacz: Veľká smrť (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 113 – 116.

ČÚZY, Ladislav: Bohuš Bodacz a kolektív: Dokonalý súmrak alebo budmerické inšpirácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 275 – 277.

ŠAH: Pripomíname si. Bohuš Bodacz – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 159 – 160.

ŠTROMPOVÁ, Alena: Inteligentný humor z pritesnej truhly (Bohuš Bodacz: Nuda v krematóriu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 3. 8. 2011, č. 16 – 17, s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita – LACKOVÁ, Ivana: Ivana Lacková (24. apríla 1967) je finalistka súťaže Poviedka 2004, ... (rozhovor + ukážka z tvorby - Ivana Lacková: Zametanie vody). In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 4

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HORVÁTH, K.: Z každého sľubného rožka iba malá troška. In: Národná obroda, roč. 16, 8. februára 2005.

ŠAH: Bohuš Bodacz – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 159.

ŠIKULA, Bystrík.: Kľúč k vražde. Bohuš Bodacz: Polnočná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 111 – 115.

LENČO, Ján: Znovu časom priviate. Bohuš Bodacz: Polnočná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 108 – 111.

HOLKA, Peter – BODACZ, Bohuš: Ako nežiť. (Rozhovor o novom románe Bohuša Bodacza Polnočná žena). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 95 – 97.

MATEJOV, Radoslav: O šťastí (Bohuš Bodacz: Polnočná žena). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

GAJDOŠ, Martin: Sen a stagnácia (Bohuš Bodacz: Strážca tajomstva v krajine bláznov). In: Knižná revue, roč. XII, 4. 9. 2002, č. 18, s. 5.

LENČO, J.: Ešte lepšia ako prvá. Bohuš Bodacz: Strážca tajomstva v krajine bláznov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 118 – 121.

LENČO, J.: Nepokoj nášho života. Bohuš Bodacz: Pokoj noci. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001,  č. 10, s. 115 – 118.

SVETOŇ, Ľuboš: Skvelí démoni desu (Bohuš Bodacz: Pokoj noci). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 5.

Red.: Ceny Slovenských pohľadov za rok 1999. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 154.

BÁTOROVÁ, M.: Istý voľne ohraničený priestor (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty). In: Slovenské pohľady, IV. + 115, 1999, č. 6.

ČIERNA, M.: Kritika vo voľnom štýle (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 15.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Hľadanie generačnej galérie (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty). In: Slovenské pohľady, IV. + 115, 1999, č. 5.

KOVÁČOVÁ, M.: Rôzne spektrá literatúry. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999,  č. 16.

ČÚZY, L.: Interpretačné nahliadnutie (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty I. Premeny ohňa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 3.

EBEN, J.: Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Premeny ohňa. Generačné portréty I. In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 21 – 22.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Nie recenzenti – portrétisti (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty I. Premeny ohňa). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

SUBALLYOVÁ, Ľ.: Rezonancie literatúry (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty I. Premeny ohňa). In: Pravda, zv. 7, 19. 9. 1997, č. 215.

ŠKOTKA, M.: Kritika hodná kritiky literatúry (Bystrík Šikula, Bohuš Bodacz: Generačné portréty I. Premeny ohňa). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.