Bohuslav (Bohuš) Chňoupek

10. 8. 1925
Bratislava
—  28. 5. 2004
Praha (Česko)
Žáner:
esej, literatúra faktu, publicistika

Výberová bibliografia

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Politika zabíja (Bohuš Chňoupek: Pogrom). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 5.

STRAKA, Jaroslav: Právo, či bezprávie? Bohuš Chňoupek: Dýka v chrbte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 108 – 110.

BABIAK, Michal: Juhoslovanské súvislosti (k prezentácii knihy B. Chňoupka Dýka v chrbte). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 83 – 89.

STRAKA, Jaroslav: Umenie politiky. Bohuš Chňoupek: Memoáre in claris. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 142 – 145.