Bohuslav Hájomil

9. 4. 1882
Jamník
—  11. 5. 1952
Liptovský Hrádok
Pseudonym:
Bohuslav, Hájomil
Obč. m. Bohuslav Klimo. Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Kežmarku, právo na akadémii v Prešove, na univerzitách v Kluži a v Budapešti. Pôsobil ako advokát v Liptovskom Hrádku, kde po r. 1918 bol aj slúžnym, 1941 – 45 verejným notárom, angažoval sa v politike, 1940 – 45 podpredseda Št. rady Slov. republiky. Ako básnik hľadal inšpirácie v romantizme, u P. O. Hviezdoslava a v poézii Slov. moderny, časopisecky publikoval početné básne občianskej, intímnej a reflexivnej lyriky. Debutoval básnickou zbierky Z ruských hôr (1928), vydal… Čítať ďalej