Bohuslav Kováč

2. 4. 1936
Závažná Poruba
—  8. 11. 2006
Bratislava
Pseudonym:
J. Laštek
R. 1946 – 53 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 61 pôsobil ako redaktor v časopise Kultúrny život, 1961 – 67 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1968 – 71 a 1972 – 92 Katedry estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave, medzitým 1971 – 72 lektor slov. jazyka, kultúry a civilizácie na univerzite v Bordeaux, od r. 1992 doc. na Katedre dejin výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK… Čítať ďalej