Bohuslava Vargová-Hábovčíková

5. 12. 1951
Trnava
—  2. 4. 2015
Bratislava
Pseudonym:
Bohuslava Urbanová
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

JURČO, Martin: Dve poetické duše na ceste z časnosti. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 295 – 296.

(ars): Poliaci Bohuslave Vargovej. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 11.