Bohuslava Vargová-Hábovčíková

5. 12. 1951
Trnava
—  2. 4. 2015
Bratislava
Pseudonym:
Bohuslava Urbanová
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Bohuslava VARGOVÁ-HÁBOVČÍKOVÁ v r. 1967 – 70 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave, 1970 – 75 novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1976 v Moskve, 1977 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1975 – 86 pracovala v Ústave marxizmu-leninizmu UK v Bratislave, 1986 – 90 redaktorka časopisu Nová mysl, 1990 – 91 Národné poistenie, 1991 – 2000 vysokoškolská učiteľka na Katedre rómskej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 2000 žije na invalidnom dôchodku v Bratislave. Prvé básne a poviedky uverejnila v zborníkoch Kolumbus mieri k človeku (1974), Prvé stretnutie (1976), Automobilový sonet (1977), Rómska matka (1991) a i. Pre deti napísala knižky Je to tak, a či tak? (1978), Žartovanky (1980), pre dospelých Anjel stratil perie (1979). Autorka publikácií Obraz rómskych detí a mládeže v literatúre (1993), Romňi. Rómska žena v literatúre (1994), Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne (2009), pripravila rodinnú čítanku Rómčatá a rómčence… (1992). Zaoberá sa problematikou rómskej kultúry na Slovensku, spolupracuje s rozhlasom a televíziou.