Foto © Peter Procházka

Božena Čahojová-Bernátová

15. 5. 1949
Veľké Rovné
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza
Božena ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ sa narodila 15. 5. 1949. V r. 1964 – 67 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ilave, 1967 – 72 dramaturgiu a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Po štúdiách pôsobila r. 1972 ako redaktorka štúdia Slov. televízie v Košiciach, 1972 – 90 redaktorka pôvodnej slov. dramatickej tvorby v Slov. literárnej agentúre v Bratislave, 1990 – 96 teatrologička v Národnom divadelnom centre, od 1996 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorka divadelných hier, vydaných v LITE… Čítať ďalej