Foto © Peter Procházka

Božena Čahojová-Bernátová

15. 5. 1949
Veľké Rovné
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza
Božena Čahojová-Bernátová študovala v rokoch 1964 – 1967 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ilave, 1967 – 1972 dramaturgiu a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Po štúdiách pôsobila v roku 1972 ako redaktorka štúdia Slovenskej televízie v Košiciach, 1972 – 1990 redaktorka pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby v Slovenskej literárnej agentúre v Bratislave, 1990 – 1996 teatrologička v Národnom divadelnom centre, od 1996 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorka divadelných hier,… Čítať ďalej