Božena Čahojová-Bernátová

15. 5. 1949
Veľké Rovné
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Božena Čahojová-Bernátová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 156.

MAGÁLOVÁ, Gabriela: Vidieť inak, vidieť svojsky. Božena Čahojová-Bernátová: Peripetie moderny. (Recenzia). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 172 – 174.

PETRÍKOVÁ, Martina: Na cestách za moderným a postmoderným umením, na ceste za cieľom umenia alebo Keď sa z bludiska stáva labyrint. Božena Čahojová-Bernátová: Pútnici a tuláci v umení 20. storočia. Štúdie, eseje o moderne a postmoderne. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 38 – 39.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIX.

ŠEFKO, Vladimír: Božena Čahojová: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny. (Inšpirácie divadelnej postmoderny). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 11.