Božena Lenčová

23. 1. 1937
Zliechov-Košecké Rovné
Žáner:
esej, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Božena Lenčová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 157– 158.

ŠAH: Božena Lenčová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.

STRAPEKOVÁ, Olivia: Sedem jaskynných príbehov (Božena Lenčová: Jaskyňa dávnych predkov). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 15.