Božena Trilecová

25. 11. 1949
Košice
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza
Božena TRILECOVÁ (obč. m. Moravčíková) v r. 1964 – 68 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Od r. 1970 pôsobila ako arteterapeutka v psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch, od 1972 redaktorka Mladých liet v Bratislave, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Začiatkom 70. rokov písala rozprávky pre deti, knižne debutovala zbierkou ľúbostnej lyriky Rozmarín (1971), nasledovala zbierka Láskoslovie (1976), rozprávkové knihy pre deti Skorocélia, princezná času (1973), Ako si kvety šijú sukničky (1974), Prišlo leto na zelenom vozíčku… Čítať ďalej