Božena Trilecová

25. 11. 1949
Košice
Božena TRILECOVÁ (obč. m. Moravčíková) v r. 1964 – 68 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Od r. 1970 pôsobila ako arteterapeutka v psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch, od 1972 redaktorka Mladých liet v Bratislave, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Začiatkom 70. rokov písala rozprávky pre deti, knižne debutovala zbierkou ľúbostnej lyriky Rozmarín (1971), nasledovala zbierka Láskoslovie (1976), rozprávkové knihy… Čítať ďalej