Branislav Jobus

Žáner:
pre deti a mládež, próza

Podujatia

13.12.
2019
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Svet lásku má s Braňom Jobusom

15.12.
2019
Knihy LIC, Námestie SNP 12, Bratislava

Slniečko na Dobrom trhu 2019

26.09.
2019
Radnica Lučenec

Kniha Jobusova