Brigita Šimonová

6. 1. 1942
Banská Bystrica
Žáner:
literárna veda
Brigita ŠIMONOVÁ, brat → Ladislav Šimon. R. 1956 – 59 študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici, 1959 – 64 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1964 – 66 stredoškolská prof. na Pedagogickej škole v Rožňave, 1966 – 73 na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky J. Murgaša, od 1973 vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa literatúre… Čítať ďalej