Corneliu Barborica

5. 4. 1931
Turnu-Severin (Rumunsko)
—  11. 5. 2017
Pseudonym:
Andrej Severíni
Žáner:
esej, literárna veda, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

RESUTÍK, Milan: Zomerl azda najväčší slovakista na svete. In: Postoj, 14. 5. 2017.
https://www.postoj.sk/kultura?page=11

ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

ŠENKÁR, Patrik: O kultúrnych súradniciach Slovákov v Rumunsku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 76 – 80.

GÁFRIK, Michal: Barboric, Corneliu: Pohľady zvonku. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 159 – 162.