foto zo zbierok ALU SNK

Cyril Kraus

3. 7. 1928
Tisovec
—  11. 8. 2012
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda
Cyril KRAUS sa narodil 3. júla 1928 v Tisovci. Brat → Milan Kraus, manželka → Nora Krausová. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Tisovci, 1947 – 51 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1951 – 93 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne 1957 – 59 prednášal slov. literatúru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1969 a 1976 na UK v Bratislave, 1971 na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1999 na Trnavskej univerzite, 1964 – 66 redaktor časopisu Slov. literatúra, od r. 1993… Čítať ďalej