Cyril Kraus

3. 7. 1928
Tisovec
—  11. 8. 2012
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Výberová bibliografia

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

KOVAČKA, Miloš: Za Cyrilom Krausom (3. júla 1927 – 11. augusta 2012). In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 3, s. 27 – 29.

ŠAH: Cyril Kraus – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 315 – 316.

Autor neuved.: Cyril Kraus: Slovenskí romantici. In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 3.

-mat-: O mužoch a ich priateľke (Cyril Kraus: Slovenskí romantici). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 4.

MATEJOV, Radoslav: Zlatí Kollár s Kalinčiakom (Ján Kollár: Dielo I. Básne. Vybral, zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú poznámku napísal Cyril Kraus; Ján Kalinčiak: Dielo I a Dielo II. Vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal Július Noge). In: Knižná revue, roč. XII., 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

BOLDIŠOVÁ, Emília – KRAUS, Cyril: Nespokojnosť a hľadanie ako povinnosť. Zhovárame sa s literárnym historikom Cyrilom Krausom. In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 16.

MALEC, Irena: Kraus, Cyril: Slovenský literárny romantizmus. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 281 – 283.

ŠAH: Cyril Kraus – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.

LECHAN, Milan: Sondy (Cyril Kraus: Ján Botto – Život s piesňou – pieseň života). In: Knižná revue, roč. V, 31. 5. 1995, č. 9, s. 4.