Dagmar Inštitorisová photo 2
Foto © Peter Procházka

Dagmar Inštitorisová

31. 5. 1961
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba
Dagmar INŠTITORISOVÁ sa narodila 31. mája 1961 v Martine. Absolvovala štúdium na katedre estetiky a vied o umení odbor teória kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1983. Pracovala ako kultúrna pracovníčka v Parku kultúry a oddychu v Žiline, dramaturgička v Bábkovom divadle v Žiline, lektorka dramaturgie a pedagogička v Divadle Ludus a od roku 1993 do 2014 pôsobila v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2013 ako vedúca Ústavu dizajnu médií na… Čítať ďalej

Stránky