Dagmar Inštitorisová photo 2

Dagmar Inštitorisová

31. 5. 1961
Martin
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Edičná činnosť

ŽILKOVÁ, Marta: Znovu objavovaný Štefánik (Dagmar Inštitorisová: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 26 – 27.