Dagmar Inštitorisová photo 2

Dagmar Inštitorisová

31. 5. 1961
Martin
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Dagmar Inštitorisová (nar. 1961, Martin) vyštudovala teóriu kultúry... In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 102.

BARÁTHOVÁ, Nora: Recenzia vonkoncom netradičná (Dagmar Inštitorisová: O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 84 – 87.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 4.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118.

FERUSOVÁ, Zuzana: Dagmar Inštitorisová a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 3.

PETRÍK, Vladimír: S vnútornou zaujatosťou: Dagmar Inštitorisová: Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 11.

-lč-: Pozvanie do sveta divadla (Dagmar Inštitorisová a kol: Peter Scherhaufer – Učiteľ "šašků"). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 10.

DAUBNEROVÁ, Hana: Na čítanie pred spaním ako stvorená alebo O naozajstnej ružovej knižke (Dagmar Inštitorisová: Dadkino putovanie alebo Dadka v ríši Kráľovnej všetkých rozprávok). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 5.