Foto © Peter Procházka

Dalimír Hajko

5. 7. 1944
Mýtna
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, próza
Dalimír HAJKO, manželka → Ľuba Hajková. R. 1958 – 61 študoval na strednej škole v Bratislave, kde 1962 – 67 absolvoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK. R. 1961 – 62 pôsobil ako asistent réžie v Čs. rozhlase, po štúdiách 1967 – 85 vedecký pracovník Ústavu filozofie a sociológie SAV, 1986 – 91 Ústavu slov. literatúry SAV, 1988 – 90 aj vedecký sekretár pre spoločenské vedy na Predsedníctve SAV, 1992 – 95 redaktor náboženského vysielania Čs., resp. Slov. rozhlasu, súčasne od 1992 spolumajiteľ vydavateľstva H & H,1995 – 99… Čítať ďalej

Stránky