Dalimír Stano photo 1

Dalimír Stano

10. 2. 1955
Trenčín
Pseudonym:
Dávid Wolf
Dalimír Stano sa narodil 10. februára 1955 v Trenčíne. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine v roku 1973 absolvoval vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1980. Od roku 1981 žije a tvorí v Košiciach, s ktorých literárnym a kultúrnym životom sa spája i väčšina jeho tvorivých aktivít. V rokoch 1997 až 1999… Čítať ďalej