Dalimír Stano photo 1

Dalimír Stano

10. 2. 1955
Trenčín
Pseudonym:
Dávid Wolf
Žáner:
poézia

Životopis autora

Dalimír STANO sa narodil 10. februára 1955 v Trenčíne. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine v roku 1973 absolvoval vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1980. Od roku 1981 žije a tvorí v Košiciach, s ktorých literárnym a kultúrnym životom sa spája i väčšina jeho tvorivých aktivít. V rokoch 1997 až 1999 viedol v košickom vydavateľstve Slovo edíciu Klub Ozvena. Od roku 1999 začal viesť slobodnú edíciu DALi (Dielňa autorov literatúry) v košických vydavateľstvách Interart, Vienala a Pectus, ako aj v bratislavskom Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Zároveň pôsobí ako tajomník Východoslovenskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2004). Medzi jeho novšie aktivity patrí založenie pobočky Slovenského centra PEN v Košiciach (2007), no najmä založenie vydavateľstva DALi (2008). Stanove publikačné aktivity sa spájajú s literárnymi časopismi Dotyky, Knižná revue, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, RAK a Romboid či českými literárnymi časopismi Psí víno, Obrys-Kmen, Host, Tvar a i., v ktorých od roku 1995 priebežne uverejňuje svoje básne. Autor je tiež zostavovateľom literárneho zborníka Dlh a spolu s Richardom Kittom publikoval zborník interaktívne písanej poézie Poemat 2007. Okrem vlastných básní je autorom textov muzikálu Kubo (2008) a tiež ilustrátorom a grafikom (najmä svojich zbierok).