Dana Podracká photo 3

Dana Podracká

9. 3. 1954
Banská Štiavnica
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Komplexná charakteristika

Podracká knižne debutovala básnickou zbierkou Mesačná milenka v roku 1981, kde sa cez protipóly citových prejavov človeka dotýka zážitkov z detstva a skúseností z obdobia dospievania, uvažuje o zmysle života, o užitočnosti človeka a o základných existenčných otázkach života. Aj v nasledujúcej zbierke Zimní hostia sa zameriava na preverené istoty, ktoré nesklamú, ako je detstvo, láska a domov. Pre ďalšiu autorkinu básnickú tvorbu je typické odhaľovanie duše súčasnej ženy, jej citový život, plný nehy a lásky, ale i vášne a túžby a jej postavenie v spoločnosti. Dana Podracká v slovenskej poézii reprezentuje prúd, ktorý sa orientuje do hlbinných podstát ženského cítenia, ale zároveň túto pocitovosť reflektuje vo vzťahoch k vonkajšiemu svetu. Autorka sa dotýka rozličných tabu a skrytých dispozícií života. Jej poézia je preto plná originálnych obrazov, často zosilnených pohanskou či kresťanskou symbolikou a mnohými odkazmi na umelecko-kultúrny kontext v dejinách ľudstva. Mýty, symboly a racionálne vízie sa tu dynamicky prelínajú, navzájom sa analyzujú a skúšajú svoju pravdivosť. Láska je v Podrackej básnickej tvorbe esenciou, z ktorej vzniká všetko: pohyb, celá dynamika ľudského bytia v jej rozpornosti i uzavretej jednote. Podrackej esejistická tvorba sa neprestajne pokúša racionálne fixovať najintímnejšie polohy ženskosti. K tomuto smerujú aj hlbinné rozbory symbolov, diel a tendencií v dielach popredných slovenských spisovateľov (napr. Sládkovič, Mináč, Mihalkovič, slovenské ľudové rozprávky), alebo svetových autorov (Dostojevskij, Fowles, Kim, Cvetajevová, orientálne rozprávky).

Ján Zambor