Dana Podracká photo 3

Dana Podracká

9. 3. 1954
Banská Štiavnica
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Dana Podracká (nar. 1954, Banská Štiavnica) je naša významná poetka, esejistka... (o autorke + ukážky z tvorby). In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 2, s. 3 – 8.

KOŠKOVÁ, Hana: Tri prezentácie tvorby v rumunskom Nadlaku. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 5. 2020, č. 11 – 12, s. 14.

VALCEROVÁ, Anna: II.2. Paternoster Dany Podrackej. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 65 – 80.

VALCEROVÁ, Anna: Interpretácia básnickej zbierky Dany Podrackej Paternoster. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 214 – 223.

FERENČUHOVÁ, Mária: Za hranicami nášho sveta (Dana Podracká: Paternoster). In: Vlna, roč. XXI, 2019, č. 78, s. 140 – 141.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

HORVÁT, Jozef: Keď sa z Otčenáša stane žalm (Dana Podracká: Paternoster). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 159 – 160.

PAVLIGOVÁ, Mária: Keď duša zaostruje (Dana Podracká: Paternoster (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 81 – 82.

BILÁ, Mária: Dana Podracká: V krvi nám koluje Biblia (rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 134, 10. 2. 2019, č. 6, s. 21.

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/503167-kniha-tyzdna-od-vsednosti-k-transcendentnu/

MIHALKOVIČ, Boris: Od všednosti k transcendentnu (Recenzia). In: Pravda, príl. Víkend, 16. februára 2019, s. 52.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Timrava vo výbere Dany Podrackej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 120.

Autor neuved.: Slovenské haiku (Dana Podracká, 1954, je slovenská básnířka a esejistka,...). In: Protimluv, roč.VII, 2018, č. 2, s. 42.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 99 – 100.

ČÚZY, Ladislav: Timrava (vo výbere Dany Podrackej). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 123 – 124.

LIC: Timrava vo výbere Dany Podrackej. (25. 8. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439711-timrava-vo-vybere-dany-podrackej/

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Dana Podracká: Kubus. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 143 – 144.

GAVURA, Ján – PODRACKÁ, Dana: Rozhovor Jána Gavuru s poetkou Danou Podrackou. (3 rozhovory). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 31 – 34.

ŽIGO ŠPANIĆ, Lada: Europska razina slovačke poezije. Dana Podracká: Iz poštovanja prema činu. (Recenzia). In: Republika (Zagreb, Chorvátsko), roč. LXXII, 2016, č. 3, s. 64 – 67.

ČERTÍK, Jozef: Dana Podracká: Zatykač na Štúra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 122 – 125.

PODOLAN, Peter: 3x o Ľudovítovi Štúrovi z LIC. Dana Podracká: Zatykač na Štúra, Daniel Hevier: Štúr Bedeker, Kolektív autorov: Hlboký lov (slov.) /Recenzie/. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 72 – 77.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Zatykač na Štúra – na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

Autor neuved.: Knižné leto... (V Letnej čitárni U červeného raka). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 3 – 4.

BRÜCK, Miroslav: S jemnosťou váh  (Dana Podracká: Kubus; + rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2015, č. 10, s. 10.

FAITHOVÁ, Eva: „Previdieť" za masku človeka . Esejistická tvorba Dany Podrackej. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, s. 70 – 76.

HOSTOVÁ, Ivana: Zjednotenie – prienik – rozdiel (o doplnku nehovoriac). Dana Podracká: Kubus. (trasovisko 2). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 51 – 53.

PAVLIGOVÁ, Mária: Načúvať samote plnej zvukov. Dana Podracká: Kubus. (Recenzie). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 3, s. 38 – 39.

LIC: Dana Podracká: Zatykač na Štúra. In: Pravda, 10. 11. 2015.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/373281-dana-podracka-zatykac-na-stura/

BÁTOROVÁ, Mária: Poézia a pravda (Úvaha na podklade zbierky Dany Podrackej Kubus). In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 8 – 18.

ANOCA, Dagmar Mária – ALEXIU, Lucian: POEZIE SLOVACĂ. Dana Podracká. In: Poezia, r. XXI, Vară, Romaniâ 2015, č. 2 (72), s. 162 – 166.

BÁTOROVÁ, Mária: Poézia a pravda. (Úvaha na podklade zbierky Dany Podrackej Kubus). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2015, č. 2, s. 20 – 31.

-bb-: Stretnutie (beseda slovenských a esperantských spisovateľov). In: Knižná revue, roč. XXIV, 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 3.

ŠAH: Pripomíname si (Dana Podracká – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 160.

GAVURA, Ján: O Podrackej Slovenských elégiách. In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 13.

SLIACKY, O. – PODRACKÁ, D.: Moje knihy sú moje štôlne (Rozhovor s jubilujúcou Danou Podrackou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 44 – 55.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, E. -- PODRACKÁ, D.: Keď sakrálne cirkuluje v profánnom ako paternoster (Rozhovor). In: Katolícke noviny, 12. január 2014, s. 12 – 13. 

-rm-: Pocta Proglasu. In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, s. 2.

-ahabur- -rm-: Izba a kvapka poézie. In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 2.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 5.

BÁBIKOVÁ, Marta: Slovensko na Salone 2012. In: Knižná revue, roč. XXII, 4. 4. 2012, č. 7, s. 8.

KUNIAK, Juraj: Hlboká rieka v širokýkch brehoch (Dana Podracká: Slovenské elégie). In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 7.

BENKOVÁ, Viera: Dana Podracká: Slovenské elégie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 122 – 123.

BEŇO, J.: Hystéria siberiana. In: Slovenské pohľady, 2011, č. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: Srdca krv prischnutá? (D. Podracká: Kupoly). Recenzia. In: Rak, roč. XV, 2010, č 1, s. 30 – 41.

ZAŤKO, Ján – PODRACKÁ, Dana: Esej lepšie uchopuje korene, báseň korunu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 12.

HAUGOVÁ, Mila: Dana Podracká: Hystéria siberiana. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 1.

ŠAH: Pripomíname si (Dana Podracká – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 158 – 159.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XI.

Autor neuved. – PODRACKÁ, Dana: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 11.

RÁCOVÁ, Veronika: Báseň ako miesto stretu horizontály s vertikálou (Dana Podracká: Persona & Morfeus). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 3, s. 37 – 38.

HOCHEL, Igor: Dve knihy esejí. Dana Podracká: Zielpunkt. Dana Podracká: Pani Cogito. (Recenzie). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 40 – 41.

HAUGOVÁ, Mila: Dana Podracká: Kupola. In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MATEJOV, Radoslav: Dana Podracká: Persona & Morfeus. In: Knižná revue, roč. XVII, 24. 10. 2007, č. 22, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

BOKNÍKOVÁ, A.: Dana Podracká. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HALVONÍK, Alexander: Dana Podracká: Zielpunkt (Mýtus o vernosti), Pani Cogito (Mýtus o celistvosti). Náš tip. In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 1.

STANISLAVOVÁ, Z.: Dana Podracká. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

MORAVČÍK, Štefan: Dana Podracká: Zielpunkt. Dana Podracká: Pani Cogito (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 110 – 111.

MURGAŠOVÁ, Dagmar: Keď muži z básní vchádzajú do života ženy, (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 38 – 42.

HALVONÍK, Alexander: Dana Podracká: Jazyky z draka. Mytológia slovenských rozprávok (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 197 – 198.

MATEJOV, Radoslav: Dana Podracká: Kazematy, (Náš tip). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 1.

ČERTÍK, Jozef: Čertovo kopýtko. Redaktorské poznámky. (Dana Podracká: Nezabudni Asklepiovi vrátiť kohúta). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 140 – 141.

HALVONÍK, Alexander: Dana Podracká: Jazyky z draka. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 2. 4. 2003, č. 7, s. 1.

PÁCALOVÁ, J.: Vzhliadni, brat môj, rekonštrukcia skeletu ducha národa! (Dana Podracká: Jazyky z draka). In: Romboid, 38, 2003, č. 9.

SLIACKY, O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 2002. Prešov: Náuka 2003.

BRENKUS, R.: Božská poloha násilia (Dana Podracká: Vysoká zver). In: Dotyky, 14, 2002, č. 1.

MATEJOV, Radoslav: Dana Podracká: Vysoká zver. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 1.

PÁCALOVÁ, J.: Svet podľa Podrackej (Dana Podracká: Vysoká zver). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 17.

FARKAŠOVÁ, E.: O svojbytnosti a súnaležitosti (Dana Podracká: Bytostné stretnutie). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 4.

KLENKO, Marián: Pramene politického myslenia. Vladimír Mečiar – Dana Podracká – Ľuba Šajdová: Slovenské tabu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

VOJTECH, M.: Mýty staré i nové (Dana Podracká: Bytostné stretnutie). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 5.

BERACKOVÁ, Dáša: Štrnganie sklíčok vo vetre (Dana Podracká: Meno). In: Knižná revue, roč. X, 19. 1. 2000, č. 2, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Vôľa k prítomnosti (Dana Podracká: Meno). In: Literárny týždenník, roč. 13, 2000, č. 9.

GAVURA, Ján: Druhý bod v labyrinte (Dana Podracká: Meno). In: Dotyky, roč. 12, 2000, č. 2 – 3.

HABLÁK, Andrej: Apórie otázky. Dana Podracká: Meno. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 83 – 84.

KOŠKOVÁ, Hana: Fascinujúce objavy naozajstnosti. Dana Podracká: Meno. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 109 – 110.

MATEJOV, Radoslav: Báseň rieka. Dana Podracká: Meno. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 102 – 104.

VOJTECH, M.: Medzi životom a smrťou, medzi dobrom a zlom (Dana Podracká: Meno). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, roč. 2, 2000, č. 10.

Red.: Ceny Slovenských pohľadov za rok 1999 (esej)

BELKOVÁ Zuzana – PODRACKÁ, Dana: Môj koniec je mojím začiatkom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. IX, 14. 4. 1999, č. 8, s. 12.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, D.: Zvonenie v rozprávke, zvonenie v škole (Dana Podracká: Nedočkavý prvák). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 3.

HUBER, M. Ch.: Intímna interpretácia (Dana Podracká: Hriech). In: Literárny týždenník, roč. 12, 1999, č. 8.

BÁBIKOVÁ, Marta: Darček do prváckej lavice (Dana Podracká: Nedočkavý prvák). In: Knižná revue, roč. VIII, 1998, č. 19, s. 5.

ČERTÍK, Jozef: Epilóg ako dialóg (Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

ČERVEŇÁK, A.: Parádne Paradiso (Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso). In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 51 – 52.

FARKAŠOVÁ, Etela: Krehká imaginatívnosť Labyrintu. In: Literika, roč. 3, 1998, č. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela: V raji jazyka, v raji intelektu (Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso). In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 51 – 52.

FERKO, Miloš: Vladimír Mináč – Dana Podracká: Paradiso. In: Knižná revue, roč. VIII, 30. 9. 1998, č. 20, s. 1.

ŠABÍK, V.: Literárne regenerácie. Bratislava: TypoSet 1998.

ČERTÍK, J.: M. R. Štefánik v novom básnickom prepise (Dana Podracká: Hriech). In: Literika, roč. 2, 1997, č. 4.

ČERVEŇÁK, A.: Bohyňa spáchala smrteľný hriech (Dana Podracká: Hriech). In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 10.

FARKAŠOVÁ, Etela: Hľadanie rovnováhy (Dana Podracká: Hriech). In: Literika, roč. 2, 1997, č. 4.

HAJKO, Dalimír: Hľadanie čistoty (Dana Podracká: Hriech). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 10.

KOVALČÍK, V. ˆ– PODRACKÁ, D.: Svet za mojím telom (Rozhovor). In: Literárny týždenník,  roč. 10, 1997, č. 12.

LICHNEROVÁ, R.: Intenzita života i poézie (Dana Podracká: Hriech). In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 6.

MIHALKOVIČ, J.: Dana Podracká: Hriech. In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 13 – 14.

TURAN, A.: Hriech podľa zákona (Dana Podracká: Hriech). In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 6.

GLESKOVÁ, V.: Viac než len súkromie (Dana Podracká: Mytológia súkromia). In: Romboid, roč. 31, 1996, č. 4.

ŠAJDOVÁ, Ľ. – PODRACKÁ, D.: Cesta obrodzujúcej nahote... (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 3.

BÁTOROVÁ, M.: Všeľudská hĺbka súkromia (Dana Podracká: Mytológia súkromia). In: Literárny týždenník, roč. 8, 1995, č. 33.

HOLKA, Peter – PODRACKÁ, Dana: Dana Podracká (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 4.

ŠABÍK, V.: Hermeneutická interpretácia básne. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 7 – 8.

ŠKOTKA, M.: Tvar eseje (Dana Podracká: Mytológia súkromia). In: Literárny týždenník, roč. 8, 1995, č. 33.

WINKLER, T.: Zobkanie jarabín (Dana Podracká: Mytológia súkromia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 9.

BARBORÍK, V.: Dana Podracká: Písmo. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 4.

HAMADA, M.: Dana Podracká: Písmo. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 4.

MINÁČ, V.: Doslov. In: Podracká, D.: Mytológia súkromia. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov 1994.

BOKNÍKOVÁ, A.: Poézia a rituál (Dana Podracká: Písmo). In: Kultúrny život, roč. 27, 1993, č. 19.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Keď sa rúbe les... (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Literárny týždenník, roč. 6, 1993, č. 8.

PUCHALA, V.: Písmo, jazyk, erotika (Dana Podracká: Písmo). In: Literárny týždenník, roč. 6, 1993, č. 37.

S. CH.: Dana Podracká: Písmo. In: Tvorba T, 3 (12), 1993, č. 8.

FISCHEROVÁ, T.: Otváranie trinástych komnát (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Literárny týždenník, roč. 5, 1992, č. 20.

MOJÍK, I.: Väčšiu dynamiku tvaru (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Romboid, roč. 27, 1992, č. 6.

PETRÍK, J.: Ignorovanie času? (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Literárny týždenník, roč. 5, 1992, č. 20.

BAJUSOVÁ, Z.: Nespavosť v spiacom dome (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Slovenské pohľady, roč. 107, 1991, č. 11.

BOKNÍKOVÁ, A.: Grizlyho treba zobudiť (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Dotyky, roč. 3, 1991, č. 9.

HÓCH, P.: Pozvanie do nebásne (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Kultúrny život, roč. 25, 1991, č. 25.

CHROBÁKOVÁ, S.: Z pozitívnej ľudskej energie (Dana Podracká: Grizly v spiacom dome). In: Národná obroda, zv. 2, 3. 5. 1991, č. 103.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Dana Podracká: Nezabudni na vílu. In: Zlatý máj, roč. 35, 1991, č. 4.

ŠIMONOVÁ, B.: Okolo nás je toľko úžasných vecí, že nemôžeme stratiť ani deň (Dana Podracká: Pančuškový telefón). In: Romboid, 25, 1990, č. 5.

ŠTEVČEK, P.: Dana Podracká: Pančuškový telefón. In: Zlatý máj, roč. 34, 1990, č. 6.

BOLDIŠOVÁ, E.: Prekročiť svoj Rubikon (Dana Podracká: Rubikon). In: Slovenské pohľady, roč. 105, 1989, č. 1.

KEPŠTOVÁ, Ľ. – PODRACKÁ, D.: Od jednej úprimnosti k druhej... (Rozhovor). In: Zlatý máj, roč. 33, 1989, č. 1.

PREŠINSKÝ, L.: Kríza básnického postoja (Dana Podracká: Rubikon). In: Romboid, roč. 24, 1989, č. 2.

REISEL, M.: Prekročiť Rubikon (Dana Podracká: Rubikon). In: Dotyky, roč. 1, 1989, č. 2.

BOLDIŠOVÁ, E.: Dana Podracká: Sovia hora. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 11.

HAUGOVÁ, M.: Múdrosť rozprávky (Dana Podracká: Sovia hora). In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 1.

TUČNÁ, E.: Dana Podracká: Sovia hora. In: Zlatý máj, roč. 32, 1988, č. 8.

URBAN, J.: Poetkino: Musím ísť (Dana Podracká: Rubikon). In: Literárny týždenník, roč. 1, 1988, č. 3.

HOCHEL, I.: Dana Podracká: Zimní hostia. In: Slovenské pohľady, roč. 102, 1986, č. 2.

HERKO, M.: Krutosť naša najmilšia (Dana Podracká: Zimní hostia). In: Romboid, roč. 20, 1985, č. 12.

URBAN, J.: Dana Podracká: Zimní hostia. In: Romboid, roč. 20, 1985, č. 8.

HIVEŠOVÁ, D.: Debut plný východísk (Dana Podracká: Mesačná milenka). In: Nové slovo mladých, roč. 5, 1982, č. 3.