Dana Podracká photo 3

Dana Podracká

9. 3. 1954
Banská Štiavnica

Životopis autora

Dana PODRACKÁ sa narodila 9. marca 1954 v Banskej Štiavnici, kde chodila do základnej školy a absolvovala gymnázium. Potom v Bratislave vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po skončení štúdia pracovala ako vedecká pracovníčka Psychologického ústavu FF UK, od roku 1988 ako redaktorka Literárneho týždenníka, v rokoch 1999 – 2002 ako zástupkyňa šéfredaktora. V roku 2002 ju zvolili za poslankyňu NR SR; mandát uplatňovala do roku 2006. V súčasnosti pracuje v Literárnom informačnom centre. Žije v Bratislave.