Daniel Grúň

14. 5. 1977
Piešťany
Žáner:
odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

CHLEBOVÁ, Zuzana: Interpretácia kritiky (Daniel Grúň: Archeológia výtvarnej kritiky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 5.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

BRÜCK, Miroslav: Približovanie a vzďaľovanie skutočnosti (Daniel Grúň: Manuál). In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 5.