Daniel Hevier photo 3

Daniel Hevier

6. 12. 1955
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Komplexná charakteristika

Daniel Hevier je takmer univerzálnou tvorivou osobnosťou: píše poéziu i prózu, eseje, piesňové texty a scenáre, je dramatikom i prekladateľom, zostavovateľom mnohých antológií. Už kvantitatívne rozsiahle dielo sústavne vykazuje znaky vysokej umeleckej kvality, tvarovej originality a nestráca nič zo svojej čitateľskej príťažlivosti. Zázračné, ale nie zlé dieťa slovenskej poézie sedemdesiatych rokov, keď svojimi zbierkami (Motýlí kolotoč, S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje) znova vniesol do poézie ducha ľahkosti a hravosti, bohatú hýrivú metaforiku a vtip.

Nasledovali zbierky z prvej polovice osemdesiatych rokov: Nonstop, Elektrónkový klaun, Muž hľadá more, ktoré boli ohlasom generácie zbavujúcej sa ideologických klišé a pseudobásnického balastu, očarenej už viac mestom ako dedinou, schopnej vnímať svet autenticky a všetkými zmyslami – poznávať jeho vône, chute a farby, ale začínajúcej už objavovať aj tienisté stránky života a skutočnosti. Kritika v súvislosti s týmito zbierkami hovorila o plnovýznamovej hre obraznosti, životodarnej mágii súčasnosti či type senzitívneho spontánneho lyrika a označila Heviera za najpozoruhodnejší talent mladej slovenskej poézie.

Po úspešnej lyrike pre dospelých prichádza Hevier s rovnako úspešnou a originálnou lyrikou pre deti. Už tu sa prejavujú viaceré znaky, ktoré sa neskôr stanú pre jeho tvorbu pre deti (poéziu i prózu) charakteristické: hravá lyrickosť, pritlmená komika, majstrovská práca s akustikou slova, výrazová hutnosť básnického i prozaického tvaru, v ktorom vtipný nápad dokáže stmeliť a zorganizovať zvukovú, rytmickú a kompozičnú stránku umeleckej výpovede. Hravosť Hevierovej poézie má veľa spoločného s detskou hravosťou. Pritom sú jeho detské knihy premyslene komponované a autor v nich úzko spolupracuje s ilustrátorom a typografom – čo v jeho posledných detských knihách vyústilo do vlastného ilustrovania a grafickej úpravy niektorých jeho kníh. Hevierove texty pre deti kotvia spravidla v skutočnosti, ale v rovnakej miere ich modeluje aj autorova fantázia. Hevier má veľký zmysel pre slovné hry, ktoré sú často funkčným prvkom stavby jeho rozprávok. Originálna hra s poetickými predstavami dáva jeho rozprávkam nezmeniteľný lyrický pôvab i istú filozofickú hĺbku.

Po rokoch, v ktorých sa Hevier intenzívne venoval vydavateľskej a editorskej činnosti sa znova vracia do poézie zbierkami Básne z reklamnej kampane na koniec sveta, Biele horí najdlhšie a výberom svojich piesňových textov Hrdzovlasá, ktoré nezmenšenou originalitou básnickej výpovede potvrdzujú Hevierovo miesto v modernej slovenskej poézii.

Anton Baláž