Daniel Hevier photo 3

Daniel Hevier

6. 12. 1955
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Ocenenia

Zápis na čestnú listinu IBBY za dielo Kam chodia na zimu zmrzlinári

1994 – Trojruža – cena za celoživotné dielo pre deti

Cena Zväzu slovenských spisovateľov – Krajina Zázračno

Cena vydavateľstva Mladé letá – Kam chodia na zimu zmrzlinári

1. miesto v čitateľskej ankete o Najpopulárnejšieho spisovateľa za rok 1996

Cena Samuela Zocha za rok 2009 za aktívnu prosociálnu činnosť

Hlavná cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2009 za román Kniha, ktorá sa stane

Cena ministra kultúry SR za rok 2011 za básnickú zbierku Vianočná pošta a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí a mládeže

Prvenstvo v súťaži pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku Dráma 2013 za text Smrť si vás pridala do svojich kruhov

Najkrajšia kniha Slovenska 2014 – Veľké Bum a malé BUM

Cena Márie Ďuríčkovej (22. 5. 2014) za mimoriadne invenčný prístup využívania plnovýznamovej metaforickej obraznosti, za hravú lyrickosť a zmysluplné uplatňovanie slovnej hry pri tvorbe literárnych textov pre deti a za filozofický a humoristický prístup k umeleckej analýze súčasného detstva. Cenu udelilo Literárne informačné centrum (LIC).

Krištáľové krídlo (ocenenie osobností Slovenska, jan. 2017) za rok 2016 v kategórii publicista a literatúra

Cena Fra Angelica 2018 (za zásluhy o prínos k rozvoju kresťanskej kultúry na Slovensku)

Najkrajšie knihy Slovenska 2018 – Literatúra pre deti a mládež: D. Hevier: Vtáčia legenda