Daniel Hevier photo 3

Daniel Hevier

6. 12. 1955
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Dialóg s Marínou o Maríne (Marína v interpretácii Daniela Heviera). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 218 – 220.

PETRÍKOVÁ, Martina: Daniel Hevier: Dočítania, decká! (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXXI., (XXXX.), 2021, č. 2, s. 65 – 66.

ZACHAROVÁ, Ivana – HEVIER, Daniel: Vesmír si chystá nové ľudstvo. A to sú dnešné deti (Rozhovor). In: Sme, roč. 28, 4. 9. 2020, č. 205, príloha Magazín o knihách, s. XVIII – XIX.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

KRALOVIČ, Ján: Bez prebalu (Ilustrátorská tvorba neoavantgardných výtvarníkov 70. a 80. rokov 20. storočia na Slovensku. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 143, 147.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 18, 21.

MIKULA, Valér: Kritiky. Bratislava: KK Bagala, 2019. V knihe sú recenzie na knihy Vtáci v tanci, Krajina zázračno, S otcom v záhrade.

KOVALČÍKOVÁ, Mária: Buvik, vydavateľstvo pre deti. In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 57 – 63.

NAŠČÁK, Peter: Daniel Hevier: Vtáčia legenda (Recenzia). In: Bibiana, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 66 – 67.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

KOPCSAYOVÁ, Iris: S Danielom Hevierom "na samote u lesa" (Daniel Hevier: Manuál na údržbu oblakov). Recenzia. In: Rozum, roč. I, jún 2019, s. 50 – 51.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

BILÁ, Mária: Pripravujú filmovú poctu sv. Cyrilovi. In: Katolícke noviny, roč. 134, 10. 2. 2019, č. 6, s. 20.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118 – 119.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 10 – 12.

ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 106 – 107.

-NŠ-: Opäť sa rozdávali Ceny Fra Angelica. In: Katolícke noviny, roč. 133, 4. 3. 2018, č. 9, s. 20 – 21.

KASARDA, Martin – HEVIER, Daniel: Po dočítaní sa kniha nekončí, ale sa začína (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 1. 12. 2017, č. 276, príl. Magazín o knihách, s. I a VI.

POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingrid Skalická): SPOZA MORAVY. Daniel Hevier: Štúr – bedeker. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 145 – 146.

BODACZ, Bohuš: Daniel Hevier / Štúr bedeker. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 121.

-MŠ-, - MP-: Daniel Hevier dostal krídlo. In: Katolícke noviny, roč. 132, 12. 2. 2017, č. 6, s. 20.

-KZ-: Vydavateľstvo Trio Publishing... (D. Hevier: Tajné dejiny bielej kaligrafie). In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 8.

hd: Veselé Vianoce s knihou. (Daniel Hevier: Buvibásničky). In: Pravda, 20. 12. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414073-vesele-vianoce-s-knihou/

FARKAŠOVÁ, Etela: Svet (v) haiku, haiku ako svet... (Symposion). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 98 – 105.

JUROVSKÁ, Michaela: Kniha týždňa: Viditeľné v službách neviditeľného. (D. Hevier: Tajné dejiny bielej kaligrafie). In: Pravda, 17. 8. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/402235-kniha-tyzdna-viditelne-v-sluzbach-neviditelneho/

MARKOVIČ, Pavol: #pokusostura. Daniel Hevier: Štúr bedeker. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 74 – 76.

PODOLAN, Peter: 3x o Ľudovítovi Štúrovi z LIC. Dana Podracká: Zatykač na Štúra, Daniel Hevier: Štúr Bedeker, Kolektív autorov: Hlboký lov (slov.) /Recenzie/. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 72 – 77.

BREZA, Branislav: Šesťdesiatka. In: Knižná revue, roč. XXV, 16. 12. 2015, č. 25, s. 2.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 24, 28.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 6.

Autor neuved.: HEVITOUR 60. In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2015, č. 10, s. 3.

CHUDÍK, Martin: Spoza hraníc (Haiku 2014, Tri bodky v dvoch vytiah..., Príkre svahy, Pokrčené verše). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 11.

NAŠČÁK, Peter: Dobro a zlo (Daniel Hevier: Svet zachránia rozprávky). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 10.

ŠAH: Daniel Hevier – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 160.

PETRÍKOVÁ, Martina: Daniel Hevier: Svet zachránia rozprávky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 122 – 124.

DVOŘÁKOVÁ, Helena – HEVIER, Daniel: Všetci potrebujeme príbehy. (Rozhovor). In: Pravda, roč. XXV, 15. 10. 2015, č. 238, príloha-magazín, č. 42, s. 14 – 15.

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

-rm-: Odpálené! Spisovateľ daniel Hevier oslávi 60 rokov... In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 2.

HRAŠKOVÁ, Mariana: Aspekt ticha v súčasnej Hevierovej poézii pre deti a mládež. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 65 – 71.

FELDEK, Ľubomír: Daniel Hevier (1955). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 32 – 33.

SITA: Daniel Hevier má s kapelou pre deti veľké plány. In: Pravda, 28. 4. 2015
http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/353386-daniel-hevier-ma-s-kapelou-pre-deti-velke-plany/

HOSTOVÁ, Ivana: Daniel Hevier: Vnútrozem (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 8.

-kz-: Slovo a obraz (Daniel Hevier: Vnútrozem). In: Knižná revue, roč. XXIV, 1. 10. 2014, č. 20, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6.

GRMANOVÁ, Martina: Daniel Hevier: Nám sa ešte nechce spať (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 25. 6. 2014, č. 13, s. 7.

MATEJOV, Radoslav – HEVIER, Daniel: Ústne svedectvá (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 20.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 36.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 32 – 33.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 25 – 26.

PETRÍKOVÁ, Martina: Daniel Hevier nám píše... Daniel Hevier: Vianočná pošta. 1. Daniel Hevier: Ako sa fotografuje vietor. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 37 – 39.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 13.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 23.

-mf-: Prehĺtanie zmyslu (spomienkové stretnutie). In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 2.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

HEVIER, Daniel, ml. – HEVIER, Daniel: Alebo čuším, alebo kričím (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 12.

PECHOVÁ, Alexandra: Daniel Hevier: Vianočná pošta. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 13.

KOPČOVÁ, Jana: Genius loci: (roz)hovory o Slovensku. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 10.

GURIČANOVÁ, Dana: Jatrivé rýpanie kúskom skla (Daniel Hevier: Správca podstaty). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 5.

-rm-: Básnická pomôcka (Daniel Hevier: Básnička ti pomôže). In: Knižná revue, roč. XXI, 14. 9. 2011, č. 19, s. 2.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIX, XXII, XXIII.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIII.

DEBNÁROVÁ, Alexandra: Hovorme o Hovorníčku (Daniel Hevier: Hovorníček). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011, č. 11, s. 5.

MRÁZ, Peter: Daniel Hevier: Svrček huslista. In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 11.

HOSTOVÁ, Ivana: Sedemnásťtisíc míľ po našej realite (Daniel Hevier: Sedemnásťtisíc smiešnych sonetov). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. IV – V.

BÁBIKOVÁ, Marta – Hevier, Daniel: Územie slobody a imaginácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 11.

JUROLEK, Rudolf: Aby sa niečo nestalo a niečo stalo. Daniel Hevier: Kniha, ktorá sa stane. In: Tvorba, roč. XIX (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 70 – 71.

ČAKANEK, Ján: Experiment na nedozernom poli (Daniel Hevier: Kniha, ktorá sa stane). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Daniel Hevier. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2. rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

NAGY, Dado: Daniel Hevier: Slobodný, ženatý, detný, päťdesiatnik. Rozhovor. In: Sme, 11. 12. 2008. Dostupné na: https://www.sme.sk/c/4215660/daniel-hevier-slobodny-zenaty-detny-patdesiatnik.html

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ORIEŠEK, P.: Aby bolo zrecenzované (Daniel Hevier: Aby bolo napísané...). In: Rak, 12, 2007, č. 3.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2. rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SVETOŇ, Ľuboš: Radosť byť naspäť (Daniel Hevier: Päťka z nudy). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 5.

ŠAH: Daniel Hevier – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 158 – 159.

TURAN, Andy: Daniel Hevier: Aby bolo napísané. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 111 – 112.

PROKEŠOVÁ, Viera: "Dnes je všetko na hranie, dnes je všetko na hrane" (Daniel Hevier: Aby bolo napísané). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 5.

-dh-: Hľadanie stratených krídel v Suttgarte 2004 (Ľ. Feldek, D. Hevier). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 7.

HATALA, Marián: Stále vzorný poškolák Hevier (Daniel Hevier: Futbal s papučou). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 6.

PASTIER, O. – HEVIER, D.: Keď to neviem vytiahnuť z hlavy, idem si zahrať. In: Romboid, 39, 2004, č. 5.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

CHROBÁKOVÁ, S.: Hevier, čo takmer neiskrí (Daniel Hevier: Biele horí najdlhšie). In: Romboid, 38, 2003, č. 9.

TURAN, A.: Elektrónkový klaun so slabými baterkami. Daniel Hevier: Biele horí najdlhšie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 112 – 113.

VLNKA, Jaroslav: Tretí rozmer všednosti (Daniel Hevier: Biele horí najdlhšie). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Nielen pre ospedalské siroty. In: Bibiana, 9, 2002, č. 4.

KEPŠTOVÁ, Ľ.ubica Návrat z krajiny slepých motýľov (Daniel Hevier: Krajina Agord). In: Knižná revue, roč. XI, 3. 10. 2001, č. 20, s. 5.

SLIACKY, O.: Nádej podľa Heviera (Daniel Hevier: Krajina Agord). In: Bibiana, 8, 2001, č. 2.

SLOBODNÍKOVÁ, K.: Bibliografia Daniela Heviera. In: Bibiana, 8, 2001, č. 3.

SLOBODNÍKOVÁ, K.: Raz ma tie knižky zabijú... In: Bibiana, 8, 2001, č. 3.

STANISLAVOVÁ, Z.: Dvakrát pôvodná próza pre deti (Daniel Hevier: Strašidelník). In: Romboid, 35, 2000, č. 8.

VITÉZOVÁ, E.: Daniel Hevier: Strašidelník. In: Bibiana, 7, 2000, č. 1 – 2.

ŽEMBEROVÁ, V.: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Prešov: Náuka 2000.

BOGNÁROVÁ, I.: Podiel psa na poľudštení človeka (Daniel Hevier: Konor). In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 4.

HABLÁK, A.: Iná literatúra na prahu 21. storočia (Daniel Hevier: Strašidelník). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 1, 1999, č. 41.

STANISLAVOVÁ, Z.: Dvojdomosť ako samozrejmosť bytia. In: Literika, 4, 1999, č. 4.

TUCHYNSKÝ, Jozef: Strach sa bojí nás (Daniel Hevier: Strašidelník). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Pre malé i dospelé deti (Daniel Hevier: Konor). In: Romboid, 33, 1998, č. 2.

ŽEMBEROVÁ, V.: O autonómnosti žánru a kompetencii motívu v autorskej rozprávke. In: Literatúra pre deti a mládež v procese. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1998.

MAGALOVÁ, G.: Čítajte, liečte sa! (Daniel Hevier: Chcete byť šťastní? Opýtajte sa ma, ako na to...). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

MATEJOV, R.: A predsa báseň (Daniel Hevier: Hrdzovlasá). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 18.

MORAVČÍK, Š.: Hevierniček (Daniel Hevier: Hovorníček). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 41.

ŠOVČÍK, Z.: Ako sa líši svet videný z autobusu číslo 26 od pohľadu zo štyridsiatky (Daniel Hevier: Básne z reklamnej kampane na konci sveta). In: Dotyky, 9, 1997, č. 5.

ČERTÍK, Jozef: Hevier na zlatom dne. Daniel Hevier: Chcete byť šťastní? Opýtajte sa ma, ako na to. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 126 – 127.

GLOCKO, P., ml.: Zmysel pre humor ako základný princíp poetiky Daniela Heviera. In: Literika, 1, 1996, č. 1.

MORAVČÍK, Š.: Básne na jedno použitie (Daniel Hevier: Básne z reklamnej kampane na konci sveta). In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: A predsa báseň (Daniel Hevier: Hrdzovlasá). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 9. 1996, č. 18, s. 5.

HALVONÍK, Alexander – HEVIER, Daniel: Básne z reklamnej kampane na koniec sveta (Rozhovor + ukážka z tvorby). In: Knižná revue, roč. VI, 22. 5. 1996, č. 10, s. 4.

HORVÁTHOVÁ, E.: Daniel Hevier: Heviho ABC. In: Bibiana, 4, 1996, č. 3.

ČÚZY, L.: Poodhalenie dvierok (Daniel Hevier, ed.: Spomienka na anjela). In: Romboid, 30, 1995, č. 5.

HOLKA, Peter – HEVIER, Daniel: Rozprávka ako základná potreba (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 13. 12. 1995, č. 25 – 26, s. 24.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Snívanie ako rozprávka (Daniel Hevier: Nám sa už zase nechce spať). In: Bibiana, 3, 1995, č. 4.

KOPÁL, J.: Poézia pre deti (v interpretácii a recepcii). Nitra: Vysoká škola pedagogická 1995.

KEPŠTOVÁ, Ľ. – HEVIER, D.: Dokážte prísť k maličkým (Rozhovor). In: Bibiana, 2, 1994, č. 4.

MELICHER, J.: Z druhej strany zrkadla (Daniel Hevier: Nočný predaj nádeje). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 51 – 52.

PUCHALA, V.: Dieťa básniace a vymýšľavé (Daniel Hevier: Nočný predaj nádeje). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 15.

TAZBERÍK, J.: Na ceste básne (Daniel Hevier: Nočný predaj nádeje). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 7.

BANČEJj, M. – HEVIER, D.: Niečo o knihách (o ich písaní, prekladaní a hlavne vydávaní) (Rozhovor). In: Dotyky, 5, 1993, č. 2.

BEŇO, J.: Daniel Hevier, ed.: Odkliata panna. In: Bibiana, 1, 1993, č. 1.

TUČNÁ, E.: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1993.

FABUŠ, J.: Daniel Hevier: Hovorníček. In: Zlatý máj, 36, 1992, č. 6.

SLOVÁKOVÁ, J.: Bude hovorníček nové slovenské slovo? (Daniel Hevier: Hovorníček). In: Knižná revue, 2, 1992, č. 18.

ŠTEFÁNKOVÁ, M.: Rodičom budúcich politikov (Daniel Hevier: Hovorníček). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 12.

BAJUSOVÁ, Z.: Satira so zľavou (Daniel Hevier: Psí tridsiatok). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 4.

BANČEJ, M.: Daniel Hevier: Nám sa ešte nechce spať. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 5.

BANČEJ, M.: Majstrove trezory a zásuvky (Daniel Hevier: Psí tridsiatok). In: Romboid, 26, 1991, č. 10.

HOCHEL, I.: S opusteným hrotom (Daniel Hevier: Psí tridsiatok). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 22.

BANČEJ, M.: Daniel Hevier: Rozprávková torta. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 8.

BÍLIK, R.: Daniel Hevier: Z poslednej lavice. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 6.

BŽOCH, J.: Hevierove hry a vážnosti. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

ŠIMONOVÁ, B.: Rozprávky na dobrý deň a dobrú chuť (Daniel Hevier: Rozprávková torta alebo Rozprávky na dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc a dobrú chuť). In: Slovenské národné noviny, 1, 1990, č. 10.

ANDRIČÍK, M.: Poézia, buď prievan tvoj (Daniel Hevier: V každých dverách). In: Dotyky, 1, 1989, č. 2.

BÍLIK, R.: Dorozumenie je možné... (Daniel Hevier: Dorozumenie v jednej reči). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 8.

ČÚZY, L.: Dorozumievací jazyk – poézia (Daniel Hevier: Dorozumenie v jednej reči). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 8.

HOCHEL, I.: Hevierove lyrické konštanty (Daniel Hevier: V každých dverách). In: Romboid, 24, 1989, č. 10.

LIBA, P.: Dorozumenie v reči poézie (Daniel Hevier: Dorozumenie v jednej reči). In: Romboid, 24, 1989, č. 5.

MIKULA, V.: S priaznivosťou najďalej zájdeš? (Daniel Hevier: Dorozumenie v jednej reči). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 4.

NADUBINSKÝ, M.: Daniel Hevier: Futbal s papučou. In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 10.

ZELINSKÝ, M.: Básnikov zápas s entropiou (Daniel Hevier: V každých dverách). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 3.

GOMBA, C.: Hevierove hovory H (Daniel Hevier: V každých dverách). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 47.

URBAN, J.: Ustarostený klaun (Daniel Hevier: V každých dverách). In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 1.

HOCHEL, I.: Daniel Hevier: Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ. In: Zlatý máj, 31, 1987, č. 10.

TUČNÁ, E.: Daniel Hevier: Aprílový Hugo. In: Zlatý máj, 31, 1987, č. 2.

JURČO, M.: Z čistých prameňov (Daniel Hevier: Trinásť pochodujúcich čajníkov). In: Zlatý máj, 30, 1986, č. 2.

LIBA, P.: Za snom sen (Daniel Hevier: Pod jablonkou pávy pásla). In: Romboid, 21, 1986, č. 3.

ŠTEVČEK, P.: Daniel Hevier: Muž hľadá more, Pohyblivý breh. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 1.

FARKAŠOVÁ, E.: Sen a skutočnosť (Daniel Hevier: Pod jablonkou pávy pásla). In: Romboid, 20, 1985, č. 9.

MARČOK, V.: V šíravách mora života (Daniel Hevier: Muž hľadá more). In: Nové slovo, 27, 1985, č. 5.

MOJÍK, I.: Daniel Hevier: Pod jablonkou pávy pásla. In: Romboid, 20, 1985, č. 9.

SLIACKY, O.: Súčasná literatúra pre deti a mládež a jej literárna mladosť. In: Zlatý máj, 29, 1985, s. 67 – 73.

ŠTEVČEK, P.: Daniel Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári. In: Zlatý máj, 29, 1985, č. 2.

URBAN, J.: Daniel Hevier: Muž hľadá more. In: Romboid, 20, 1985, č. 8.

BŽOCH, J.: Daniel Hevier: Krajina Zázračno. In: Zlatý máj, 28, 1984, č. 7.

KLÁTIK, Z.: Daniel Hevier: Krajina Zázračno. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 7.

MIKULA, V.: Danier Hevier: Krajina Zázračno In: Romboid, 19, 1984, č. 6.

MILČÁK, P.: Daniel Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 12.

OTČENÁŠ, I.: Začiatok na konci (Daniel Hevier: Pohyblivý breh). In: Romboid, 19, 1984, č. 11.

PODRACKÁ, D.: Fantázia v rukách citu (Daniel Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári). In: Romboid, 19, 1984, č. 10.

ZAMBOR, J.: Básnický vývoj Daniela Heviera (Daniel Hevier: Elektrónkový klaun). In: Romboid, 19, 1984, č. 2.

ŽIAK, M.: Hevier, klaun a meštiaci (Daniel Hevier: Elektrónkový klaun). In: Romboid, 19, 1984, č. 11.

BŽOCH, J.: Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva. In: Zlatý máj, 27, 1983, č. 2.

HAUGOVÁ, M.: Vymyslite mi smiešne básne (Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva). In: Romboid, 18, 1983, č. 6.

HOCHEL, I.: Daniel Hevier: Elektrónkový klaun. In: Romboid, 18, 1983, č. 12.

KOVALČÍK, V.: Dve básnické novinky (Daniel Hevier: Elektrónkový klaun). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 30.

OKÁLI, D.: Daniel Hevier: Elektrónkový klaun. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 10.

MOJÍK, I.: Daniel Hevier: Nonstop. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 1.

HIVEŠOVÁ, D.: Prečo má Hevier veľa práce (Daniel Hevier: Nonstop). In: Nové slovo mladých, 4, 1981, č. 4.

MARČOK, V.: Poézia ako pozvanie na privát mladosti (Daniel Hevier: Nonstop). In: Romboid, 16, 1981, č. 9.

MORAVČÍK, Š.: Dozrievajúce víno (Daniel Hevier: Nonstop). In: Večerník, zv. 26, 24. 4. 1981, č. 80.

SLIACKY, O.: Generácia na pohyblivých schodoch alebo rozhovor so žiakom, ktorý nosí fúzy. In: Zlatý máj, 25, 1981, č. 6.

JURČO, M.: Príchod básnika (Daniel Hevier: Vtáci v tanci). In: Zlatý máj, 23, 1979, s. 550 – 552.

MIKULA, V.: Podarení vtáci (Daniel Hevier: Vtáci v tanci). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.

MUCHA, F.: Poézia deťom blízka (Daniel Hevier: Vtáci v tanci). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 13.

TRILECOVÁ, B.: Poézia v tanci (Daniel Hevier: Vtáci v tanci). In: Nové slovo mladých, 2, 1979, č. 2.

FELDEKOVÁ, 0. – HEVIER, D.: Naše interview s Danielom Hevierom. In: Nové slovo mladých, 20, 1978, č. 6.

MIHALKOVIČ, J.: Daniel Hevier: Vták pije z koľaje. In: Romboid, 13, 1978, č. 1.

ŠTEVČEK, P.: Daniel Hevier: Vták pije z koľaje. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 2.