Daniel Majling photo 1

Daniel Majling

14. 5. 1980
Revúca
Žáner:
próza, iné, populárne žánre

Výberová bibliografia

PAŽMOVÁ, Mária: Daniel Majling: Ruzká klazika (recenzia). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 4, s. 66.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

ANDREJČÁKOVá, Eva: Víťazným románom Anasoft litera je Scenár. (Finálová päťka).
In: Sme, roč. 26, 21. 9. 2018, č. 217, s. 14.

HUDEC, Marek: Majlingov komiks rieši samovraždy v Gemeri. In: Sme, roč. 26, 17. 7. 2018, č. 163, s. 14.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 105.

SIVČOVÁ, Stanislava: Máte tu aj komiksy? (Daniel Majling: Zóna). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 143 – 145.

BUZINKAIOVÁ, Martina: Epitaf slovenskej postmoderny? (Daniel Majling: Ruzká klazika). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 140 – 142.

KOVÁČIK, Daniel: Fejková napodobenina skutočnej literatúry trvalých hodnôt... (Daniel Majling: Ruzká klazika). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 72, s. 131 – 132.