Daniel Pastirčák

29. 1. 1959
Prešov
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

GALLIK, Ján – TIMKO, Štefan: Outsideri v tvorbe Daniela Pastirčáka pre deti a mládež. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 98 – 104.

JAŠKO, Ľubomír: Podobenstvo o zmierení protikladov (Daniel Pastirčák: Pontyho hora). In: Sme, roč. 27, 6. 12. 2019, č. 284, príl. Magazín o knihách, s. XXIV.

ŠAH: Pripomíname si (Daniel Pastirčák – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 157.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: "Súrečenstvo" kultúr. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 3 – 5.

REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žilinské Dni detskej knihy 2018). Rozhovor. In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 22 – 24.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 2 – 3.

MAKARA, Martin: Nevyprázdniš svoje slová. Daniel Pastirčák: Dekalóg podľa Kieślowského (Kritika). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 163 – 166.

Artforum: Daniel Pastirčák: Dekalóg podľa Kieślowského. In: Pravda, 18. 2. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/458619-daniel-pastircak-dekalog-podla-kieslowskeho/

PODRACKÁ, Dana: Metafyzika Nie. D. Pastirčák: Dekalóg podľa Kieśłowského. (Esej). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 13.

BELÁKOVÁ, Beáta: U seba doma. (D. Pastirčák: Starec a dieťa). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 12.

PODRACKÁ, Dana: Modla je komická. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 10 – 12.

PETRÍKOVÁ, Martina: Poznanie o lietaní a zmysle krídel. Daniel Pastirčák: Rozprávka o lietajúcej Alžbetke. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 82 – 83.

LUČANSKÝ, Albert: (S) Bohom. Daniel Pastirčák: V tieni mŕtveho Boha. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 77 – 81.

KREMPASKÝ, Ján – PASTIRČÁK, DANIEL: Náš Ježiško je taký árijský typ. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24, 23. 12. 2016, č. 297, s. 2 – 3.

LIC: Daniel Pastirčák: V tieni mŕtveho Boha. (12. 10. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/407622-daniel-pastircak-v-tieni-mrtveho-boha/

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26.

MATTOVÁ, Lucia: Daniel Pastirčák: O kresbe, čo ožila (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 6.

GERMUŠKOVÁ, Marta: Slovo a mlčanie v slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 55 – 64.

NAŠČÁK, Peter: Daniel Pastirčák: O kresbe, čo ožila. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 121 –123.

-rm-: Stretnutia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 3.

PETRÍKOVÁ, Martina: Keď ožije dobré slovo, prídu Vianoce. (Namiesto recenzie). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 32 – 34.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 27.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 3.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

PECHOVÁ, Alexandra – PASTIRČÁK, Daniel: Večné posolstvo (Rozhovor + recenzia na Slovo pred slovom – Proglas pre deti a ich rodičov). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 44.

PECHOVÁ, Alexandra: V vo v (Daniel Pastirčák: V). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 17. 10. 2012, č. 21, s. 4 – 5.

-ahabur- -rm-: Izba a kvapka poézie. In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 2.

KOPČOVÁ, Jana: Genius loci: (roz)hovory o Slovensku. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 10.

Autor neuved.: Aktuálne – Kornel Földvári (vpravo) nazval účinkujúcich na slávnostnom uvedení knižky Tri kostoly... In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

TOMÁŠ, Radoslav: Na noži – Štylizácia verzus výpoveď (Daniel Pastirčák: Kristus v Bruseli). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 2. 2006, č. 3, s. 5.

JENČÍKOVÁ, E.: Daniel Pastirčák. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ONDRÁŠ, M.: Daniel Pastirčák. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ONDRÁŠ, M.: Po rebríku zažínať hviezdy. In: Bibiana, 9, 2002, č. 2.

STANISLAVOVÁ, Z.: Keď si v rozprávke, si skutočnosti bližšie. In: Romboid, 37, 2002, č. 1.

JURKOVIČOVÁ, J.: Múdrosť pokory. In: Slovo, 3, 2001, č. 18.

KEPŠTOVÁ, Ľubica – PASTIRČÁK, Daniel: Tajomstvo ti poskytuje slobodu. Hovorí básnik a prozaik Daniel Pastirčák. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 16. 5. 2001, č. 10,  s. 12.

PANÁKOVÁ, B.: O viere a skepse (Rozhovor s Danielom Pastirčákom). In: Bibiana, 8, 2001, č. 4.

(Zo slov. lit. kalendára 2000): Daniel Pastirčák (o ňom + ukážka z tvorby D. Pastirčák: Čintet). In: Knižná revue, roč. X, 13. 9. 2000, č. 19, s. 4.

BELIŠOVÁ, J.: Postmoderný tryskový let. In: Mosty, 9, 2000, č. 47.

ŽEMBEROVÁ, V.: Emanačné súvislosti tvaru a významu v textoch Daniela Pastirčáka. In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 3.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Na prahoch prach (Daniel Pastirčák: Tehilim). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 3. 1998, č. 6, s. 5.

GAVURA, J.: Čo (ne)robíme, aby sme (ne)robili. In: Romboid, 33, 1998, č. 7.

HAJKO, Dalimír: Slovo obnažené. Daniel Pastirčák: Tehilim. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 131 – 133.

KLAGOVÁ, J.: „Dnešné poznanie vzlieta / z kukly včerajšieho omylu“. In: Dotyky, 10, 1998, č. 4 – 5.

LAČNÝ, M.: Daniel Pastirčák: Tehilim. In: Proglas, 9, 1998, č. 3 – 4.

MACSOVSZKY, P.: Kŕdeľ lietajúcich básní. In: Rak, 3, 1998, č. 1 – 2.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Lietanie srdcom. Rozhovor so spisovateľom a kazateľom Danielom Pastirčákom o hľadaní lásky k ľuďom. In: Bibiana, 3, 1995, č. 3.

ŽEMBEROVÁ, V.: Rozprávky o láske a večnosti. In: Bibiana, 3, 1995, č. 3.