Daniela Kapitáňová photo 1

Daniela Kapitáňová

30. 7. 1956
Komárno
Pseudonym:
Samko Tále
Žáner:
próza, iné

Komplexná charakteristika

Daniela Kapitáňová sa vymyká z plejády súčasných autoriek próz, ak máme predovšetkým na mysli líniu autoriek tzv. ženských románov. Dôkazom toho je hneď mimoriadne úspešný debut Kniha o cintoríne (2000), ktorý zaujal originálnym sujetom aj jazykom protagonistu, mentálne postihnutého Samka Táleho. Jazyk je znakom, ktorý hlavného hrdinu charakterizuje a súčasne ho autenticky utvára. Jedinečnosťou Kapitáňovej jazyka v tejto novele je jeho nesprofanovaný, nevšedne živý zmysel pre humor a vtip potvrdzujúci, že autorka má nielen schopnosť vidieť, ale aj počúvať svoje okolie. Navyše prostredníctvom svojho Samka Táleho netradičným spôsobom sprítomňuje aj dobu nedávno minulú či neresti prežívajúce v našej ponovembrovej spoločnosti. Punc originality majú aj Kapitáňovej detektívne romány Nech to zostane v rodine! (2005) a Vražda v Slopnej (2008). Vyznáva v nich dynamický jazyk podporovaný vtipom, nevtieravým humorom a výstižnou drobnokresbou postáv. Príjemným osviežením je autorkin príklon k logickému riešeniu zápletky, keď aj bystrý čitateľ dostáva šancu zúčastniť sa pátrania i odhalenia páchateľa. V týchto súradniciach je Kapitáňovej nesporným vzorom predstaviteľka klasickej detektívky – Agatha Christie.

Bohuš Bodacz